Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / EKİM 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ

                                  

                                                                    

                                     /09/2013

 T.C.

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EKİM 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ

                    02/10/2013

(ÇARŞAMBA)

( SAAT: 17:00 )

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2013 Eylül Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

1- Belediyemiz 2014 Mali Yılına ait İdare Performans Programının görüşülmesi.

2- Belediyemiz 2014 Mali Yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi.

3-Belediyemiz Sözleşmeli Personelin; memur kadrolarına atamaları ile ilgili düzenlenen, II sayılı İptal-İhdas cetvellerinin görüşülmesi.

4- Belediye Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin yapmış olduğu Yatırım ve Sosyal Projeler ile Arıtma ve Geri Kazanım tesisleri hakkında bilgi edinmek üzere planlanan Yurtdışı Seyahati konusunun görüşülmesi.

5-İlçemiz Çiğli Harmandalı Mahallesi 29K-IV paftada belirlenen 2 adet trafo yerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uyguluma imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi.

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- İmar Komisyonuna havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli Harmandalı Beldesi Cumhuriyet Mahallesi 28KIA pafta 2400 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.)

2- Çevre, Hukuk, İmar ile Yerel Gündem 21 Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması,  (İlçemiz Çiğli-K.Çiğli Mahallesi 27KIVa- 27KIVb pafta 33572 ada 7-8-9-10 ve 11 parsellere ilişkin imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi.)

3- Hukuk ve İmar Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması,  (İlçemiz Çiğli Ova Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.)

4- Çevre, Hukuk ile İmar Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Harmandalı Mahallesi’nin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunun görüşülmesi.)

5-Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Balatçık Dağ Mahallesinde süre gelen, imarla ilgili şikâyetlerin çözümü konusunun görüşülmesi.)

6- Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması,  (İlçemiz Çiğli Harmandalı Mahallesi 29 K 4 D pafta 2445 ada 2 parselde kayıtlı 2.363,77m2’lik taşınmaz, Çiğli Uğur MUMCU Mahallesi 2340 ada 1 parselde kayıtlı 628,00m2’lik taşınmaz ile Harmandalı Mahallesi, tapunun 2232 ada 2 parselde kayıtlı 257,00m2’lik taşınmazların satışı hususunun görüşülmesi.)

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                          Av. Metin SOLAK

                                                                                                     Belediye Başkanı             

Güncelleme Tarihi : 30 Eylül 2013 / 16:59:49

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.