Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / ARALIK 2015 MECLİS GÜNDEMİ

Sayı: 84516765-301-03/ /11/2015

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARALIK 2015 AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

TARİH: 01/12/2015

GÜN: SALI

SAAT: 18:00

YER: Yeni Meclis Salonu (II. Kat)

 

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2015 Kasım Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

 

GÜNDEM:

 

1- Belediyemizde 2016 Yılında Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılması düşünülen Sözleşmeli Personellere ait konuların görüşülmesi.

2- Atık su, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak belediyemizce hazırlanmış bulunan Evsel Katı Atık Hizmetlerine ilişkin Tarife Cetvelleri hususunun yeniden görüşülmesi.

3- Belediyemiz harcama birimlerine ait harcama kalemlerinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

4- 6085 Sayılı Sayıştay Kanununun 38. Ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. Maddeleri uyarınca 2014 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun okutulması.

5- İlçemiz Çiğli B.Çiğli Mahallesinde mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 35281 ada 1 parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

6- İlçemiz Çiğli Uğurmumcu Mahallesi 2186 ada 2 parselin yeşil alan kısmında yer alan trafo alanının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

1- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli Ahmet Efendi Mahallesi sınırının yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.)

2- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli Ahmet Efendi Mahallesi 28J3c paftasında yer alan 60600, 60601, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60611 ve 60612 adalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan15579_1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.)

3- İmar Komisyonuna havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin mülga olması sebebiyle, değiştirilerek “Çiğli Belediye sınırları içerisinde(Y) koşullu yapı adalarındaki “Toplam İnşaat Alanı (Brüt İnşaat Alanı)’ Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 4. Bendinde belirtilen kat alanları hesabından inşaat alanına dâhil olmayan alanlar hariç olmak üzere yapının inşa edilen bütün katlarının alanıdır.”

 

 

 

Şeklinde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1879_5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliğini konusunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış

 

 

 

İnş. Müh. Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 30 Kasim 2015 10:03:05

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.