Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / ŞUBAT 2015 AYI MECLİS TOPLANTISI

Sayı: 84516765-301-03/                                                                                   /01/2015

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞUBAT 2015 AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

TARİH: 03/02/2015

                                                     GÜN: SALI

                                                   SAAT: 17:00                                                                                                   

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2015 Ocak Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

 

GÜNDEM:

1- Ülkemizin Avrupa Birliğine katılım çalışmaları sürecinde taraflar arasında diyalog ve görüş alışverişini güçlendirmek amacıyla, kurulmuş ve kurulacak derneklere, belediyemizin de üye olması hususunun görüşülmesi.

2- Belediyemizin 2015 mali yılında; 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin (e) bendine istinaden kredi kullanılması konusunun görüşülmesi.

3- Belediyemizin Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ve Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi Hizmetleri ile ilgili ücret tarife cetvelleri konusunun görüşülmesi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (h) bendine istinaden tasfiye halinde S.S. Atamer Konut Yapı Koop. Ve Tasfiye halinde S.S. Yeşimkent Arsa ve Konut Yapı Koop. Karşı açılan tapu iptal davalarından feragat edilip edilemeyeceği feragat edilmesi halinde yargılama harç ve giderleri ile feragatten doğacak yargılama harç ve giderlerin Kooperatif tasfiye kurulu tarafından ödenmesi hususunun görüşülmesi.

5- İlçemiz Çiğli-Egekent Mahallesi 27K3a pafta 1180 ada 1 parselde yer alan öneride ihdas alanını kaldıracak şekilde imar adasının E:1.00 oranlı Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 9273_1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

6- İlçemiz Çiğli Ataşehir Mahallesinde Plansız olarak bırakılan 8010 sokağın doğusunda kalan parsellerde dahil olmak üzere 8215, 8021, 8010, 8211/2 ve 8023 sokaklar arasında kalan alan için 1/5000 ölçekli Ova Kesimi Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 9267 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hususunun görüşülmesi.

7- Belediyemiz Bünyesinde yeni kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği hususunun görüşülmesi.

8- Belediyemiz Müdürlüklerinde yapılan bazı iş ve işlemlerle ilgili olarak; 2015 yılında uygulanacak hizmet bedeli ücret tarifeleri hususunun görüşülmesi.

9- Belediyemiz ile Tunceli İli İl Belediyesi, Tunceli İli Mazgirt İlçe Belediyesi, Tunceli İli Nazimiye İlçe Belediyesi, Tunceli İli Pülümür İlçe Belediyesi, Tunceli İli Ovacık İlçe Belediyesi ile Tunceli İli Hozat İlçe Belediyeleri arasında kardeş şehir olma hususlarının görüşülmesi.

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli B.Çiğli Ova kesimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan sınırı dışında bırakılan L18A-02A/2D Paftaya isabet eden kısımda 7211 Plan İşlem Numarası ile hazırlanan imar planı hususunun görüşülmesi.)

2- İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli Aydınlıkevler Mahallesinde 26K2c pafta 21661 ada 1 parselin; imar plan değişikliği ile 3 kat ve E:1.00 oranlı yapılaşma şartlarına sahip Resmi Tesis (PTT) alanına dönüştürülmesi hakkında hazırlanan 7200_1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi.)

3- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( Belediyemiz Zabıta Personelinin 2015 yılı Aylık Maktu Mesailerine ilişkin konunun görüşülmesi.)

4- Plan ve Bütçe, Kadın Erkek Eşitliği ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna ait Tarife Cetvellerinin ve Salon Kiralama Bedelleri hususunun görüşülmesi.)

5- Plan ve Bütçe İle Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2015 Mali Yılı Bütçesi Müteahhitlik Hizmetleri Harcama Kaleminden yine Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün Müteahhitlik Hizmetleri Harcama Kalemine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış                                                                       

 

                                                                                                          

                                                                                            İnş. Müh. Hasan ARSLAN                                                                                           

                                                                                                  Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 2 Subat 2015 09:20:57

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.