YUKARI
Kurumsal / Etik Davranış İlkeleri ve Üyeleri

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

25.04.2004 Tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun” hazırlanmış ve bu kanunun 7. Maddesine istinaden “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yönetmelik kapsamında; etik davranış ilkeleri belirlenmiştir. Bu ilkeler;

- Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci

- Halka Hizmet Bilinci

- Hizmet Standartlarına Uyma

- Amaç Ve Misyona Bağlılık

- Dürüstlük Ve Tarafsızlık

- Saygınlık Ve Güven

- Nezaket Ve Saygı

- Yetkili Makamlara Bildirim

- Çıkar Çatışmasından Kaçınma

- Görev Ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

- Hediye Alma Ve Menfaat Sağlama Yasağı

- Kamu Malları Ve Kaynaklarının Kullanımı

- Savurganlıktan Kaçınma

- Bağlayıcı Açıklamalar Ve Gerçek Dışı Beyan

- Bilgi Verme, Saydamlık Ve Katılımcılık

- Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu

- Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler

- Mal Bildiriminde Bulunma

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. 

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir.  Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe  girdiği tarihten itibaren  Ek-1 İK.FR.08 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. 

Komisyondaki Görevi

Adı Soyadı

Görevi

Komisyon Başkanı

Yusuf Ersel TANRIÖVER

Başkan Yardımcısı 

Komisyon Üyesi

Engin TAŞ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Komisyon Üyesi

Ömer KURT

Mali Hizmetler Müdürü 

Komisyon Üyesi

Şebnem KARTALTEPE

Strateji Geliştirme Müdür V. 

Komisyon Sekreteryası

Songül ATLI

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Şefi

  • Çiğli Belediyesi Etik Komisyonu'nun yeni komisyon üyeleri  13.09.2021 tarih ve 1703 sayılı  itibariyle belirlenmiş ve üyelerin komisyondaki görevleri üç yıl sürecektir.

  • Komisyonun görevleri

  • a. Belediyede etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
  • b. Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak,
  • c. Belediyede etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
  • ç. Etik sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik görüş ve öneriler geliştirerek ilgili birimlere intikal ettirmek,
  • d. Belediyede, Etik Kurulunun yönlendirme ve tavsiyelerine uygun davranmayı sağlamak,
  • e. Etik eğitimlerini, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde düzenlemek ve planlamak, etik kültürü ve etik davranış ilkelerine yönelik seminerler düzenlemek,
  • f. Etik eğitimlerinin içeriğini belirlemek,
  • g. Etik davranışları özendirmek ve etik davranışları yönüyle örnek personelleri ödüllendirmek, görevlerini yerine getirir.


Faaliyetler
Mezkur Yönetmeliğin Başvuru usulü başlıklı 33 üncü maddesinde yer alan "başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için Kurul Başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır" hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği Kurumumuza herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Başvuru olması durumunda gerekli işlemler  bu madde gereğince yerine getirilecektir.
 

Kurumsal

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail