Hizmetler | Yapı Ruhsat İşlemleri

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
1. Tapuya 1 aylık değişiklik yoktur vizesi 
2. Temel vizesi 3. Isı yalıtım vizesi 
4. İZSU kanal bağlantı belgesi 
5. Telekom uygunluk belgesi 
6. Mekanik tesisat raporu 
7. Her 10 bağımsız bölüm için 1 adet konteyner makbuzu 
8. 13x18 ebadında her ön ve arka cephelerden ikişer adet fotoğraf 
9. Proje müellefinin imzası 
10. Asansör ruhsatı (projede asansör varsa) 
11. İşgaliye borcu olmadığına adir yazı 
12. Çevre temizlik ve emlak vergisi borcu yoktur yazısı 
13. Yamanlar Vergi Dairesi'nden ilişik kesme belgesi yazısı 
14. SSK'dan ilişiksiz belgesi 
15. Yol borcu yoktur yazısı 
16. Sığınak raporu 
17. İş bitirme tutanağı 
18. Harç ve ücretler 
19. İskan dilekçesi 
20. Bşb. Bld. İtfaiye Bşk. Yangın Yönetmeliğine uygunluk 
21. Yapı kullanma izin belgesi istenilen yere gidilerek yerinde tespit 

Hizmetin tamamlanma süresi: 

Tüm evrakların eksiksiz tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir 


İNŞAAT RUHSATI

1. Mimari CD 
2. Dilekçe 
3. Vekaletname 
4. Tapu (1 aylık vize) 
5. İmar Durumu (1 yıllık vize) 
6. Aplikasyon krokisi 
7. T.U.S. Dosyası Yapı Yeri ölçü krokisi Kot krokisi 
8. Kırmızı kot yazısı veya gerekirse yol profili 
9. Gerekli ise kitle tastiği 
10. Yol belgesi 
11. Kanal belgesi 
12. Numaraj krokisi ve belgesi 
13. Gelir Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı 
14. Gerekli ise yapı yıkım izni 
15. Yapı Denetim Evrakları 
        Y.B.İ.F. 
        Yapı denetim izin belgesi 
        Mal sahibiyle yapı denetim arasındaki sözleşme 
        Vergi levhası 
        İmza sirküsü 
        İmza yetkilisinin nüfus fotokopisi 

16.Banka dekontu 

    Müteahhit Mal Sahibi İse 
    1. Ticaret Odası kaydı 
    2. TC kimlik no 
    3. Vergi mükellef belgesi 
    4. Noter onaylı taahhütname (inşaatın sorumluluğunu aldığına dair) 

    Müteahhit Firma İse 
    1. Mal sahibiyle müteahhit arasındaki sözleşme 
    2.Vergi levhası 
    3. İmza sirküsü 
    4. Ticaret Odası kaydı 
    5. İmza yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi 

    Yapı Denetim Onaylı Projeler 
    1. Mimari 
    2. Betonarme + statik 
    3. Sıhhi tesisat (İZSU ve Fen İşleri onaylı) 
    4. Elektrik (TEDAŞ ve TELEKOM onaylı) 
    5. Zemin Etüdü 
    6. Isı yalıtım hesapları 
    7. Elektrik asansör projeleri 
    8. Makine asansör projeleri 

    Oda belgeleri 
    1. İnşaat Mühendisi 
    2. Mimar 
    3. Makine Mühendisi 
    4. Elektrik Mühendisi 
    5. Geoteknik Mühendisi 
    6. Jeoloji Mühendisi 
    7. Jeofizik Mühendisi 

17. Gerekli ise otopark dekontu 

    2000 m2'yi Geçen İşlerde 
    1. Şantiye şefi kabul tayin dilekçesi 
    2. Şantiye şefinin oda belgesi + TC kimlik numarası 

18. Gerekli ise trafo belgesi 
19. Gerekli ise istinat duvarı projesi ve ruhsatı 
20. Yakıt Cinsi dilekçesi 
21. Muvafakatname (bitişik nizamlarda balkon yanaşmaları için) 
22. Gerekli ise ÇED raporu 
23. İtfaiye raporu 
24. İşyeri teslim tutanağı 

Hizmetin Tamamlanma Süresi: 

Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.


İMAR DURUMU

1. Dilekçe 
2. Tapu fotokopisi 
3. Mal sahibi değil ise vekaletname 

Hizmetin Tamamlanma Süresi: 

Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.


NUMARATAJ
 1. Dilekçe 
2. Tapu fotokopisi 
3. İmar Durumu 
4. Numarataj krokisi 
5. Mal sahibi değil ise vekaletname 

Hizmetin Tamamlanma Süresi: 

Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir. 


KIRMIZI KOT VE YOL KATILIM

1. Dilekçe 
2. Tapu fotokopisi 
3. Aplikasyon 
4. İmar durumu 

Hizmetin Tamamlanma Süresi: 

Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.

TEMEL - SUBASMAN - APLİKASYON VİZESİ
1. Dilekçe 
2. Tapu fotokopisi 
3. İnşaat ruhsatının aslı 
4. Subasman vizesinde yapı denetimin sakınca yoktur yazısı 

Hizmetin Tamamlanma Süresi: 

Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.


TUS DOSYASI
1. Dilekçe, teknik rapor, H.K.M.O. tip imar yönetmeliği şartnamesine ilişkin sözleşme 
2. Oda sicil kayıt belgesi 
3. Durum haritası 
4. Yapı yeri uygulama krokisi 
5. Poligon rapor krokisi 
6. İmar durumu 
7. Aplikasyon krokisi 
8. Tapu senedi 
9. Yapı yeri uygulama sorumluluğu ve yapım kontrol belgesi 
10. Taahütname 

Hizmetin Tamamlanma Süresi: 

Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir. 

İletişim Bilgilerimiz

TELEFON : +90 232 935 55 35

WHATSAPP : +90 538 011 47 47

e-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr

ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1. Sokak No:1 Çiğli / İZMİR

Çiğli Belediyesi'nde Ara


Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü © 2022