YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Zabıta Müdürlüğü

İletişim Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü : 0 232 520 6000 / 2337-2338-2339

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

    Müdürlüğümüz Çiğli Belediyesi’nin 1992 tarihinde kurulmasından bu yana kuruluş amacını düzenleyen; kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmektedir.

     Belediye Zabıtası; niteliği itibariyle Belediye sınırları içerisinde belde halkının; sağlık, huzur ve yetkili organlarının bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, kent suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alan, işlenen suçları takip eden ve netice alan bir Zabıta Kuvvetidir. Belediyemiz menfaatine birçok çıkarları sağlamak ve kollamak, kentimizin estetik huzurunu sağlamak gibi çok yönlü bir hizmeti yürütmektedir. 
     Her Zabıta Memurumuz bu yüce görevlerini yerine getirirken görevinin bilincinde ve sorumluluğunda olup, kısıtlı imkânlarına rağmen çalışmalarını en iyi şekilde yürütmektedir.       
     Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 15/b bendine göre hazırlanan, yine aynı Kanunun 18/m bendine istinaden Çiğli Belediye Meclisi’nin 07.11.2006 gün ve 2006/77 sayılı kararı ile kabul edilen İzmir Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği ile;
·    5393 Sayılı Belediye Kanun, 
·    5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 
·    1608 Sayılı Umumu Belediye Müteallik Alınan Cezaiye Hakkında Kanun,
·    5252 Sayılı Kanun, 
·    5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
·    831 ve 2659 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun
·    1003 Sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Kanun,
·    4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun,
·    4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun,
·    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
·    6831 Sayılı Orman Kanunu,
·    552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun,
·    7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
·    3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
·    3572 Sayılı İş Yeri Açma Ruhsatlarına dair Kanun,
·    2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
·    5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
·    6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu,
·    3517 Sayılı Yazılı ve Basılı Kâğıtların Kese Kâğıdı Olarak Kullanılmaması Hakkında Kanun,
·    6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu,
·    3194 Sayılı İmar Kanunu,
·    775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
·    2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
·    1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
·    5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun,
·    2872 Sayılı Çevre Kanunu,
·    3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,
·    7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun,
·    7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
      Ve bunlara bağlı Yönetmelikler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir.


Ölçü ve ayar birimi :
    İzmir Çiğli Belediyesi hudutlarında ölçüler ve ayar birimimize bağlı; Menemen belediyesi Asarlık, Seyrek, Koyundere, Harmandalı, Ulukent hizmet birimlerinde 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun tatbikatına dair çıkartılan Ölçüler nizamnamesinin 12. maddesinin ve S.M.T. nin 7. maddesi gereğince 15 gün önceden yapılan ilan ve tebligatlar üzerine senelik muayene kayıtlarına Ocak ayında  başlanmakta  ve Şubat ayı sonunda  sona ermektedir.

Alınan beyannameler muayene kayıt defterine kayıt edilerek, Ölçü sahiplerine müracaat kâğıdı verilmektedir.

S.M.T. nin 11. maddesi gereğince Çiğli Grup Merkezi ve gruba bağlı belediyelerden alınan müracaat sonuçlarına göre senelik muayenelere başlamak üzere bir program yapılarak teknik bakımdan bağlı bulunduğumuz; İzmir İli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce tasdik edilen yıllık muayene programına uygun olarak başlanmaktadır.

    Her yıl olduğu gibi bu yılda aylık çalışma raporları, İzmir İli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne  ( 12 )  aylık sunulmuştur. 

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail