YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Yetki, İşlemlerin Yürütümü ve Sorumluluk

MADDE 6: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm evsel atıkların kaldırılması ve çöp toplama merkezine nakli.

 • a) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan meydanlar, cadde ve sokakların süpürülerek temiz tutulması.
 • b) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Pazar yerlerinin temizletilmesi.
 • c) Ulusal Bayram ve kutlamalarda kentin bayraklarla donatılması
 • d) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan hastane, okul ve benzeri Kamu Kuruluşlarının atıklarının toplanması.
 • e) Büyükşehir ve İlçe Belediyeler Temizlik İşleri Müdürlükleri arasında Başkan adına koordinasyonu sağlamak.
 • f) Belediye alanının temiz tutulmasını sağlamak amacı ile gerekli önlemleri almak.
 • g) Evsel atıkların, insan sağlılığını tehdit etmeyen biçimde poşetlenerek, evden çıkartılması doğrultusunda halkı bilinçlendirmek.(Broşür, duyuru)
 • h) Belediyemizin açmış olduğu hizmet alım ihalesini kazanan firmaya ilişkin ödemelerin denetimini yapmak.
 • i) Belediyemiz sınırları içerisindeki sokaklarda bulunan evsel atıkların toplanmasını kontrol etmek.

MADDE 7: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

Görev, yetki ve sorumlulukları

 • a) Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre görev yapılmasını sağlamak.
 • b) 6.madde de sayılan hizmetlerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • c) Müdürlüğün kadro, demirbaş ve gerekli malzeme ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek.
 • f) Personel arasında disiplin ve işbirliği kurmak, çalışmaları izlemek, denetlemek, uygulamak ve uygulatmak.
 • e) Müdürlüğümüzün yıllık bütçe, plan ve programını hazırlamak.
 • f) İş İlişkileri müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili olarak üst makamlar ve diğer resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği kurmak ve yürütmek.

MADDE 8: BÜRO SORUMLUSU

Görev, yetki ve sorumlulukları

 • a) Müdüriyetin büro hizmetlerindeki çalışmaları yürütmek.
 • b) Personelin özlük işlemlerini düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
 • c) İş Mevzuatı ve Toplu İş sözleşmesi hükümlerini kanun ve nizamnamelerine göre uygulamak.
 • d) Evrak kayıt; takip- dağıtım; dosyalama, muhafaza; arşivleme işlemlerini sağlıklı olarak yapılmasını sağlamak.
 • e) Demirbaş işlemlerini ayniyat yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

MADDE 9: KONTROL AMİRLERİ

Görev yetki ve sorumlulukları

 • a) Çalışma saatleri içerisindeki tüm çalışmaların denetlemesi ve kontrolünü yapmak, işçi personeli çalışma saatleri içinde işe gelmelerini ve bunların kılık kıyafetlerini denetlemek.
 • b) 6.madde de sayılan hizmetlerin düzenli ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

28 Temmuz 2020 11:33:18

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail