YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Sağlık İşleri Müdürlüğü

 

MADDE 4: GÖREVLER
a)    Poliklinik hizmetler yapmak
b)    Ölenlere defin ruhsatı vermek ve mernis düzenlemek.
c)    Çevre sağlığı ile ilgili çalışmalar yürütmek.
d)    Cenaze aracı ile cenaze naklini gerçekleştirmek.
e)    Hasta nakil ambulansı ile hasta naklini sağlamak.
f)    Kanun ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yapmak için diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
MADDE 5: BAĞLILIK
Başkanlık ve ilgili Başkan Yardımcısına bağlıdır.
Madde 6: KURULUŞ
•    Müdür
•    Sağlık Personeli; Pratisyen Hekim (3), Hemşire (2), Biyolog (1), Çevre Sağlığı Teknisyeni (1), Acil Tıp Teknisyeni (1)
•    Büro Personeli; Memur (2)
•    İşçi Personeli (4)
MADDE 7: PERSONEL KADROLARI
MÜDÜR
1.    Kuruluş içerisindeki yeri;
a)    Bağlı bulunduğu makam; Başkanlık ve ilgili Başkan Yardımcısı.
b)    Emir vereceği kimseler; Müdürlük personelinin tümü
2.    Görev yetki ve sorumluluklar;
a)    Müdürlük işlemlerinin kanun nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek.
b)    4. Maddede sayılan hizmetlerin düzenli ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
c)    Müdürlüğün kadro, demirbaş ve gerekli malzeme ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek
d)    Personel arasında disiplin ve işbirliği kurmak, çalışmaları izlemek, denetlemek, uygulamak ve uygulatmak.
e)    Müdürlüğün yıllık bütçe, plan ve programının hazırlanmasını sağlamak.
f)    Personelin sicillerini tutmak.
g)    Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak görev yapmak.
3.    İş İlişkileri;
1.    Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili olarak üst makamlar ve diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği kurmak ve yürütmek.
DOKTOR
1.    Kuruluş içerisindeki yeri;
•    Bağlı bulunduğu makam; Müdüriyet.
•    Emir vereceği kimseler; Müdürlüğün memur ve işçi personeli.
2.    Görev yetki ve sorumlulukları;
•    Müdürlükteki idari ve fenni işleri yapmak.
•    Poliklinik yapmak.
•    Ölenlerin ölüm raporlarının alınmasını sağlamak, gerekirse ölüm raporu vermek, defin ruhsatı ve mernis düzenlenmesini, cenazelerin gerekli koşullarda naklini sağlamak.
•    Ambulans hizmetlerini koordine etmek.
3.    İş İlişkileri;
•    Müdüriyetin vereceği yetki sınırları içinde resmi ve özel kuruluşlarla iş ilişkileri kurmak.
BİYOLOG
Kuruluş İçerisindeki yeri
•    Bağlı bulunduğu makam; Doktor, Müdüriyet.
Görev yetki ve sorumlulukları;
•    Çevre sağlığı hizmetlerini yürütmek.
•    Laboratuar hizmetlerini yürütmek.
•    Müdürlüğün uygun gördüğü konularda çalışmalara yardımcı olmak.
HEMŞİRE
Kuruluş içerisindeki yeri;
•    Bağlı bulunduğu makam; Doktor, Müdüriyet.
Görev yetki ve sorumlulukları;
•    Müdürlük içinde gerekli hemşirelik görevlerini yapmak.
•    Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak.
•    Sağlık harcamalarının tıbbi kontrolünü yapmak.
•    Cenaze işlemlerine yardımcı olmak.
•    Tıbbi malzemelerin sterilizasyon, muhafaza ve takip işlemlerini yürütmek.
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ
Kuruluş içindeki yeri;
•    Bağlı bulunduğu makam; Doktor, Müdüriyet.
Görev yetki ve sorumlulukları;
•    Yasaların gerektirdiği koşullarda Çevre Sağlığı hizmetlerini yürütmek.
•    Müdürlüğün uygun gördüğü konularda çalışmalara yardımcı olmak.
ACİL TIP TEKNİSYENİ
Kuruluş içerisindeki yeri;
•    Bağlı bulunduğu makam; Doktor, Müdüriyet.
Görev yetki ve sorumlulukları;
•    Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan hasta Nakil Ambulansında görev yapmak.
•    Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak.
MEMUR
Kuruluş içerisindeki yeri;
•    Bağlı bulunduğu makam; Doktor, Müdüriyet.
Görev yetki ve sorumlulukları;
•    Müdüriyetin gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapmak.
•    Müdüriyetin büro işlemlerini yürütmek.
•    Evrak kayıt, takip, dağıtım, dosyalama, muhafaza, arşivleme işlemlerini yapmak.
•    Demirbaş işlerini Ayniyat Yönetmeliği Hükümlerine göre yürütmek.
İŞÇİ PERSONELİ
•    Evrak kayıt, takip, dağıtım, dosyalama, muhafaza, arşivleme işlemlerine yardımcı olmak.
•    Cenaze işlemlerinin yürütülmesi ve hafta sonu- resmi tatil günlerinde cenaze nöbeti tutmak.
•    Müdürlüğün hizmet binasının temizlik işlerini yapmak.
•    Makine ve İkmal Müdürlüğü tarafından şoför olarak görevlendirilen işçi personel cenaze aracı ve hasta nakil aracını kullanır.

 

 

28 Temmuz 2020 11:34:16

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail