YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü Görev Bölümüne Göre Çalışma Konuları
 

MADDE 6 - Özel Kalem Müdürlüğü’nün yürüttüğü görevler aşağıdaki gibidir.

Özel Kalem Müdürlüğü Büro İşlemleri

 • a) Başkanlık Makamı ile ilgili gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak.
 • b) Müdürlüğün yazışmalarını organize etmek.
 • c) Evrak arşivini yapmak.
 • d) Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçi ve memur personelin hak ve görevlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 • e) Başkanlık makamı tarafından yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak.

Başkanlık Sekretaryası:

 • a) Başkanlık Sekretaryası Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunmakla beraber, sekretaryada görev yapan personelin görev dağılımını ve çalışma şeklini doğrudan Belediye Başkanı belirler.
 • b) Başkanlık Sekretaryası Belediye Başkanlığının günlük randevu düzenini sağlar.
 • c) Birim Yöneticilerinin Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlar.
 • d) Belediye Başkanının mesajlarını diğer birimlere iletir.

Görev Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7- Özel Kalem Müdürü:

 • a) Müdürlük bünyesinde yapılan iş ve işlerim doğru zamanda yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
 • b) Müdürlük bünyesinde bulunan görevlerin yasalara uygun yapılmasında ilgili personelle sorumluluğu paylaşır.
 • c) Müdürlük bütçesini belirler ve doğru şekilde harcanmasını sağlar. Yetkisi dahilinde bulunan yazışmaları yapar ve imzalar.
 • d) Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır.
 • e) Müdürlük personelinin izin organizasyonunu yapar.

MADDE 8- Özel Kalem Müdürlüğü Personeli:

 • a) Yasa, Yönetmelik ve Tüzüklerle kendisine verilen görevleri yerine getirmek zorundadır.
 • b) Başkanlık makamı tarafından görev olarak tanımlanan ve yasalara uygun her işi yapmakla yükümlüdür.
 • c) Personel üstüne düşen görevleri yerine getirirken Çiğli Belediyesi ve Başkanlık makamına yakışır hal ve davranışlar sergiler.

28 Temmuz 2020 11:32:28

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail