Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / ŞUBAT 2014 AYI MECLİS GÜNDEMİ

Sayı: 84516765-301-03/                                                                                   /01/2014

T.C.

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞUBAT 2014 AYI MECLİS GÜNDEMİ

05/02/2014

(ÇARŞAMBA)

(SAAT 17:00)                                                                                                    

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2014 Ocak Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

1-İlçemiz Çiğli Balatçık Mahallesi K18-d-21-c-3-c paftada yer alan 33629 ada 1 ve 21 parseller ve 33630 ada 1 parselin kamulaştırılmasının yapılabilmesi için 5(Beş) Yıllık İmar Programına eklenmesi hususunun görüşülmesi.

2- Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan; Mesken, İşyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar ile ilgili yeniden belirlenmesi gereken (ÇTV) Çevre Temizlik Vergisi hususunun görüşülmesi.

3-İlçemiz Çiğli- Ataşehir Mahallesinde L18-a-02-a-3-b 22622 ada 1 parselinde kayıtlı mülkiyeti maliye hazinesine ait gayrimenkul 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.50. Kaks:1.00 yapılaşma şartına sahip Resmi Tesis Alanı(Adli Tıp Kurumu) İle ilgili imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi.

4- İlçemiz Çiğli Yeni Mahallede L18-a-01-b-2-b pafta 22254 ada 43-44-45 parsellere isabet eden 7m’lik imar yolunun kuzeydoğu yönündeki terkli alana kaydırılması ile ilgili hazırlanan imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi.

5- İlçemiz Çiğli Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan onaylı L18-a-02-a-1-a imar paftasına isabet eden imar adasına B-3 yapı nizamının işlenmesi ile ilgi hazırlanan imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi.

 

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemiz sınırlarında yer alan, İçkili Yerler Bölgesi ile ilgili krokiye ek yapma konusunun görüşülmesi.)

2- İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli sınırları içerisinde, parsel derinliği bakımından yapılaşma imkânı bulunmayan parsellerle ilgili hazırlanan Plan Notu hususunun görüşülmesi.)

3-Plan ve Bütçe ile Hukuk komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemiz Zabıta Personelinin 2014 yılı Aylık Maktu Mesailerine ilişkin konunun görüşülmesi.)

4- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemiz sınırlarında yer alan, İçkili Yerler Bölgesi ile ilgili krokiye ek yapma hususunun görüşülmesi.)

5- İmar, Hukuk ve Çevre Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli-K. Çiğli Mahallesi 27KIVa- 27KIVb imar planı paftalarına isabet eden 33572 ada 7-8-9-10-11 parseller hakkında hazırlanan imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.)

6- İmar, Hukuk, Çevre ve Yerel Gündem 21 Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli-Harmandalı 29KIVc paftada yer alan 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.)

7- Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Atık su, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak belediyemizce hazırlanmış bulunan Evsel Katı Atık Hizmetlerine ilişkin Tarife Cetvelleri hususunun görüşülmesi.)

8-İmar, Hukuk, Mahalle Bölünmesi ve Sınır Tespit Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( Tuzla Mahallesinin Mahalle sıfatının kaldırılmasını veya Sasalı Mahalle Muhtarlığına bağlanması hususunun görüşülmesi.)

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış                                                                                                                                                                                 

                                                                        Av. Metin SOLAK          

                                                                                                            Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 30 Haziran 2014 / 11:03:43

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.