Mayıs ayı meclis toplantımız 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / OCAK 2014 AYI MECLİS GÜNDEMİ

                                

                                                                 

                                    /12/2013

 T.C.

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OCAK 2014 AYI MECLİS GÜNDEMİ

                    03/01/2014

(CUMA)

( SAAT: 17:00 )

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2013 Aralık Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

1- Denetim Komisyonu Oluşturulması hususunun görüşülmesi.

2- 2014 yılı için Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

3- Belediyemiz Zabıta Personelinin 2014 yılı Aylık Maktu Mesailerine ilişkin konunun görüşülmesi.

4- Belediyemiz sınırlarında yer alan, İçkili Yerler Bölgesi ile ilgili krokiye ek yapma hususunun görüşülmesi.

5-İlçemiz Çiğli-K. Çiğli Mahallesi 27KIVa- 27KIVb imar planı paftalarına isabet eden 33572 ada 7-8-9-10-11 parseller hakkında hazırlanan imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

6- İlçemiz Çiğli-Harmandalı 29KIVc paftada yer alan 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

7- Atık su, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak belediyemizce hazırlanmış bulunan Evsel Katı Atık Hizmetlerine ilişkin Tarife Cetvelleri hususunun yeniden görüşülmesi.

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemiz sınırlarında yer alan, İçkili Yerler Bölgesi ile ilgili krokiye ek yapma konusunun görüşülmesi.)

2-Eğitim Kültür Spor ve Yardımlaşma, Plan ve Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( Belediyemizde 2014 Yılında Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılması düşünülen Sözleşmeli Personellere ait hususunun görüşülmesi.)

3- İmar, Çevre, Hukuk ve Yerel Gündem 21 Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Çiğli Harmandalı Mahallesi 28K-IVA paftada yer alan 2 adet trafo yerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.)

4-Bütçe komisyonuna havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemizin hizmet birimlerine ait bütçelerin; “Bütçede Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri Arasında” yapılması gereken aktarmaların hususunun görüşülmesi.)

5- İmar ve Hukuk 21 Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli sınırları içerisinde, parsel derinliği bakımından yapılaşma imkânı bulunmayan parsellerle ilgili hazırlanan Plan Notu hususunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                          Av. Metin SOLAK

                                                                                                     Belediye Başkanı             

Güncelleme Tarihi : 02 Ocak 2014 / 10:57:23

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.