Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / EYLÜL 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ

                                       /08/2013

 T.C.

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EYLÜL 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ

                    03/09/2013

(SALI)

( SAAT: 17:00 )

 

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2013 Ağustos Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

 

1-İlçemiz Çiğli Balatçık Mahallesi 27J-IIC paftada yer alan park alanında, regülatör alanının belirmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

2- İlçemiz Çiğli Ataşehir Mahallesi 26KIIA paftada yeşil alan içerisinde yer alan 6,20 x 5,60 m ebatlarında trafo yeri ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi,

3-İlçemiz Çiğli Harmandalı Mahallesi 29 K 4 D pafta 2445 ada 2 parselde kayıtlı 2.363,77m2’lik taşınmaz, Çiğli Uğur MUMCU Mahallesi 2340 ada 1 parselde kayıtlı 628,00m2’lik taşınmaz ile Harmandalı Mahallesi, tapunun 2232 ada 2 parselde kayıtlı 257,00m2’lik taşınmazların satışı hususunun görüşülmesi.

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (5393 sayılı Belediye yasasının 18/r maddesine göre meclisimizin karar vereceği bir kişiye, yılda bir defa ve geleneksel halde sürdürülecek “Çiğli Belediyesi Barış, Dostluk, Demokrasi ve İnsan Hakları Payesi ve Hemşerilik Beratının verilmesi” konusunun görüşülmesi.)

2- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli sınırları içerisinde yer alan Balatçık, Ahmet Efendi, Uğur MUMCU ve Evka-5 mahalleleri sınırlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.)

3- Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Mülkiyeti Belediyemize ait, 22169 ada 1 parselde hissemize düşen bağımsız bölümlerin satışı konusunun görüşülmesi.)

4- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli- Güzeltepe Mahallesi 27KIIIb, 27LIVa, 27KIIIc, 27LVd imar planı paftalarında 258 parselin isabet ettiği alana ilişkin “Güzeltepe I. Etap Kentsel Yenileme Projesi” için hazırlanan Revizyon İmar planı konusunun görüşülmesi.)

5- İmar Komisyonuna havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli Harmandalı Beldesi Cumhuriyet Mahallesi 28KIA pafta 2400 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.)

6- Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Muş İli Varto İlçesi Belediye Başkanlığına hibe edilmesi düşünülen araç ve gereçlerin konusunun görüşülmesi.)

7- Çevre, Hukuk, İmar ile Yerel Gündem 21 Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması,  (İlçemiz Çiğli-K.Çiğli Mahallesi 27KIVa- 27KIVb pafta 33572 ada 7-8-9-10 ve 11 parsellere ilişkin imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi.)

8- Çevre, Hukuk, İmar ile Yerel Gündem 21 Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Değişiklik çalışmaları devam eden İlçemiz Çiğli ova kesimi 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunun görüşülmesi.)

9- Hukuk ve İmar Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması,  (İlçemiz Çiğli Ova Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.)

10- Plan ve Bütçe, Hukuk ile İmar Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması,  İlçemiz K.Çiğli Mahallesi 28K-IVB pafta 1858 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yola isabet etmesinden dolayı 5 (beş) Yıllık İmar Programına eklenmesi konusunun görüşülmesi.

11- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemiz Sınırları dâhilinde bulunan, Harmandalı Bölgesindeki İnönü Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Mahalleleri’nde hizmet götürmede yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve sınırların yeniden tespiti konusunun gülüşülmesi.)

12- Çevre, Hukuk ile İmar Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Harmandalı Mahallesi’nin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunun görüşülmesi.)

13- Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (22172 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazımızın Denetimli Serbestlik hizmetlerinden yararlanan, suça karışmış kişilerin rehabilitasyon çalışmalarında kullanılması konusunun görüşülmesi.)

14- Çevre, Hukuk ile İmar Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli Balatçık Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan gereği hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği konusunun görüşülmesi.)

15- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Balatçık Dağ Mahallesinde süre gelen, imarla ilgili şikâyetlerin çözümü konusunun görüşülmesi.)

 

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                        Av. Metin SOLAK

                                                                                                      Belediye Başkanı        

Güncelleme Tarihi : 29 Ağustos 2013 / 17:29:05

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.