Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / AĞUSTOS 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ

/07/2013

T.C.

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AĞUSTOS 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ
02/08/2013
(CUMA)
( SAAT: 17:00 )

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.
B-2013 Temmuz Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.
C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

1- Muş İli Varto İlçesi Belediye Başkanlığına hibe edilmesi düşünülen araç ve gereçlerin konusunun görüşülmesi.
2- İlçemiz Çiğli-K.Çiğli Mahallesi 27KIVa- 27KIVb pafta 33572 ada 7-8-9-10 ve 11 parsellere ilişkin imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.
3-Değişiklik çalışmaları devam eden İlçemiz Çiğli ova kesimi 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunun görüşülmesi.
4- İlçemiz Çiğli Ova Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
5- İlçemiz K.Çiğli Mahallesi 28K-IVB pafta 1858 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yola isabet etmesinden dolayı 5 (beş) Yıllık İmar Programına eklenmesi hususunun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
1- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (5393 sayılı Belediye yasasının 18/r maddesine göre meclisimizin karar vereceği bir kişiye, yılda bir defa ve geleneksel halde sürdürülecek “Çiğli Belediyesi Barış, Dostluk, Demokrasi ve İnsan Hakları Payesi ve Hemşerilik Beratının verilmesi” konusunun görüşülmesi.)
2- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli sınırları içerisinde yer alan Balatçık, Ahmet Efendi, Uğurmumcu ve Evka-5 mahalleleri sınırlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.)
3- Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Mülkiyeti Belediyemize ait, 22169 ada 1 parselde hissemize düşen bağımsız bölümlerin satışı konusunun görüşülmesi.)
4- Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Meta-Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Sanayi Tic. Ltd Şti’nin %0,05 oranındaki 25 (yirmibeş) TL değerindeki Belediyemiz hissesinin Meta-Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Sanayi Tic. Ltd Şti’ne devri konusunun görüşülmesi.)
5- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli- Güzeltepe Mahallesi 27KIIIb, 27LIVa, 27KIIIc, 27LVd imar planı paftalarında 258 parselin isabet ettiği alana ilişkin “Güzeltepe I. Etap Kentsel Yenileme Projesi” için hazırlanan Revizyon İmar planı konusunun görüşülmesi.)
6- İmar Komisyonuna havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli Harmandalı Beldesi Cumhuriyet Mahallesi 28KIA pafta 2400 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.)

E- Dilek ve Temenniler.
F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.
G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.
H- Kapanış

Av. Metin SOLAK
Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 31 Temmuz 2013 / 10:21:40

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.