Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / ŞUBAT 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ

ŞUBAT 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ

Kaynak : Çiğli Belediyesi

ŞUBAT 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ

/01/2013

T.C.

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞUBAT 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ
01/02/2013
(CUMA)
( SAAT: 17:00 )

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.
B-2013 Ocak Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.
C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

1- Belediyemizde 2013 yılında Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve buna ilişkin Ek ödemeler konusunun görüşülmesi.
2- Belediyemizin Memur Personeline ilişkin Norm Kadroda yer alan boş kadrolarda yapılması gereken değişiklik (İptal-İhdas) hususunun görüşülmesi.
3- İlçemiz B.Çiğli Mahallesi 26KIIB pafta 4671 nolu parselin 5 (beş) Yıllık İmar Programına eklenmesi hususunun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( İlçemiz Çiğli Güzeltepe Mahallesi I. Etap Kentsel Yenileme Projesi kapsamında 27 K-IIIB, 27L-IVA, 27 K-IIIC, 27L-IVD paftalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunun görüşülmesi.)
2-İmar, Çevre, Eğitim Kültür Spor ve Yardımlaşma, Yerel Gündem 21, Engelliler, ve Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( İlçemizde yaşayan çocuklarda trafik bilincinin uygulamalı olarak gösterilebileceği "Trafik Eğitim Tesisi" yapılması ve uygulamaya geçirilmesi hususunun görüşülmesi.)
3- Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( Belediyemiz Zabıta Personeli 2013 Mali Yılı Maktu Mesaisi konusunun görüşülmesi.)
4-Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( Atık su, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak belediyemizce hazırlanmış bulunan Evsel Katı Atık Hizmetlerine ilişkin Tarife Cetvelleri konusunun görüşülmesi.)
5- Plan ve Bütçe, Hukuk,Esnaf,Yerel Gündem 21 ve Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.(Çiğlimizde yaşayan Aile ekonomisine destek olmak amacıyla hemşehrilerimizin el emeği, göz nuru ürünlerinin satışını yapmaları konusunda Yeni Mahalle ve Egekent Pazar yerlerinin tahsisi konusunun görüşülmesi.)
6- İmar, Hukuk ve Çevre Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.(İlçemiz Ataşehir Mahallesi 26 KIIA Pafta 21651 ada 1 parselde bulunan trafonun yeşil alana alınması konusunun görüşülmesi.)

 

 

 

7- İmar, Hukuk ve Çevre Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.(B.Çiğli Mahallesi 26KIIA Pafta 22187 ada 14 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan değişikliği konusunun görüşülmesi.)

E- Dilek ve Temenniler.
F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.
G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.
H- Kapanış

Av. Metin SOLAK
Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 29 Mart 2013 / 09:42:29

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.