Mayıs ayı meclis toplantımız 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / EKİM 2011 GÜNDEMİ

06/10/2011 (Perşembe)

(SAAT: 17:00)


A- Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B- 2011 Eylül Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.
C- Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

1- Belediyemiz 2012 Mali Yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi.

2- Belediyemiz 2012 Mali Yılına ait İdare Performans Programının görüşülmesi.

3- Belediyemizin II. 5 Yıllık Stratejik Planı(2012-2016)’nın görüşülmesi.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 21742 ada 5 parselde kayıtlı olan 780,00 m2 lik taşınmazın satışı, kat karşılığı verilmesi,  kat karşılığı verilmesi halinde  oluşacak bağımsız bölümlerin satışı hususunun görüşülmesi.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait kat karşılığı ihalesi yapılan 22625 ada 2 parselde bulunan, kat irtifakı sonucu ve sözleşme gereği, Belediyemiz hissesine düşen bağımsız bölümlerin satışı konusunun görüşülmesi. 


D-Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi.

1- İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.

(B.Çiğli Mahallesi 26 KIA Pafta 6016 parsel 22277 ada 1 parsellere ilişkin söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışması konusunun görüşülmesi.)

2- Bütün Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.(Belediye Başkanlığımızca halen kullanılmakta olan, resmi tanıtıcı amblemimizde bazı değişiklikler yapılması konusunun görüşülmesi.)

3- Sınır Tespit, Hukuk, İmar ve Mahalle Bölünmesi Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.(Harmandalı Bölgesindeki İnönü Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Gazi Mustafa Kemal Mahallelerinin sınırlarının yeniden tespiti konusunun görüşülmesi.)

4- İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( B.Çiğli Mahallesi  5854 parselde kayıtlı 11m2 ve Kaklıç Mahallesi 203 parselde kayıtlı 3,960.00 m2’lik taşınmazların satışları hususunun görüşülmesi.)

5- İmar, Çevre ve Yerel Gündem 21 Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( İlçemiz sınırları içinde gelecekte oluşacak enerji taleplerinin karşılanabilmesi için yapılan planlamalarda elektrik trafosu yapılması gerekli imar plan değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.)

6- Hukuk Komisyonuna havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması. (Belediyemizin Memur Personeline ilişkin olarak mevcut Norm Kadro’da yapılması düşünülen değişiklikle ilgili hazırlanan boş kadro cetveli hususunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış

Av.Metin SOLAK

Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 21 Ocak 2013 / 15:49:23

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.