Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / ŞUBAT 2012 MECLİS GÜNDEMİ

T.C

ÇİĞLİ BELEDİYESİ

 MECLİS GÜNDEMİ
 01/02/2012
(ÇARŞAMBA)
( SAAT: 17:00 )

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.
B-2012 Ocak Ayı Meclis Toplantısı ve 11.01.2012 tarihli  Olağanüstü Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.
C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

1-Belediyemizde 2012 yılında çalıştırılacak  Sözleşmeli Personele ilişkin  Ek ödemeler ile ilgili konunun  görüşülmesi.
2-Belediyemizin hizmetlerinin daha etkin, verimli, ekonomik ve süratle yerine getirilmesi bakımından satın alınması düşünülen, 1 adet Arama ,Kurtarma, Sağlık Aracı, 1 adet Yemek İkram Aracı, ile yapılacak değişikliklerin  konusunun görüşülmesi

D-Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi.
1-Bütçe, Hukuk ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( Çiğli Kızılay Derneği Şubesinin Hizmetlerinde kullanılmak üzere talep etmiş olduğu 1 adet Minibüsün satın alınması konusunun görüşülmesi.)
2-Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.(Özel Güvenlik Hizmetlerinde Görevli Personelin 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında çalıştırılmaları ile ilgili konunun görüşülmesi.)
3-Hukuk, Yerel Gündem 21, Eğitim Kültür Spor ve Yardımlaşma, Kadın-Erkek Eşitliği  Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.(Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereği hazırlanmış bulunan Belediyemize ait memur ve işçi kadroları konusunun görüşülmesi.)
4-İmar,Hukuk ve Çevre Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.(İlçemiz K.Çiğli Mahallesi 27KIVB pafta 1157 parselin 5(beş) yıllık İmar Programına eklenmesi konusunun görüşülmesi.)
5- İmar, Hukuk ve Çevre Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.  (İlçemiz Çiğli Harmandalı Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye hazinesine ait K18d-17d-3c pafta 1186 parselin 5(beş) yıllık İmar Programına eklenmesi konusunun görüşülmesi
6- İmar, Turizm Tanıtım ve Kültür, Çevre, Engelliler ve Sınır Tespit Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.)
İlçemiz Çiğli Evka-2 Mahallesi 27L-IVD pafta 22675 ada 1 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında isabet ettiği “Belediye Hizmet Alanının”; zeminde gerçekleştirilecek bir projenin maliyetinin arazi eğiminden dolayı yükselecek olması sebebiyle zemin koşulları dikkate alınarak kuzey yönünde kaydırılmasına ilişkin gerekli imar planı değişikliğinin konusunun görüşülmesi.)
E- Dilek ve Temenniler.
F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.
G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.
H- Kapanış   

 Av. Metin SOLAK
Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 21 Ocak 2013 / 15:46:41

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.