Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / NİSAN 2012 MECLİS GÜNDEMİ

T.C

ÇİĞLİ BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ
02/04/2012
(PAZARTESİ)
( SAAT: 17:00 )

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.
B-2012 Mart Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.
C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

1- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 33. Maddesine göre, gelecek bir yıllık süre için görev yapacak Belediye Encümen Üyeliklerinin seçimi konusunun görüşülmesi.
2- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 24. Maddesine göre, gelecek bir yıllık süre için görev yapacak İhtisas Komisyonu Üyeliklerinin sayısı, görev süresi ve seçimleri konusunun görüşülmesi.
3- 5393 Sayılı Belediye Yasasının32. ve 39. Maddelerine göre, Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katılmalarına ilişkin ödenecek Huzur Hakkı miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
4- 2011 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporunun okutulması.
5- Belediye Başkanlığı 2011 Yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu konusunun görüşülmesi.

 

D-Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi.

1-Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.(Belediyemizde 2012 Yılında Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılması düşünülen Sözleşmeli Personellere ait konunun görüşülmesi.)
2- Hukuk, Sağlık ve Esnaf Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması. (Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklik hususunun görüşülmesi.)
3- Çevre ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.
(Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklik hususunun görüşülmesi.)
4- Hukuk ve Engelliler Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünün, Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklik hususunun görüşülmesi.)
5- Hukuk ve Esnaf Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.
( Belediyemiz yetki alanı içerisinde bulunan işyerlerinde çalıştırılan personellere 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunun 1. Maddesi gereği öğle dinlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.)
6-İmar, Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( Belediyemizin halen hissedarı olduğu tapunun İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi, 27 KIIA pafta, 21724 ada 4 parselde kayıtlı olan 968.00 m2 yine tapunun 27 KIVB pafta, 21757 ada 8 parselde kayıtlı olan 1080.00 m2 taşınmaz ile tapunun27 KID pafta, 21893 ada, 11 parselde kayıtlı olan 936,00 m2 ‘ lik taşınmazların, Belediyemiz adına satın alınmaları ile ilgili konuların görüşülmesi.)
7- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( Belediyemizin alt ve üst yapı hizmetlerinin üretiminde daha etkin ve verimli olması açısından ihtiyaç duyulan 4 adet iş makinesi ve 3 adet mikro yüklenicide kullanılacak aparatın alınabilmesi konusunun görüşülmesi.)
8-  Hukuk, Turizm ve Tanıtım, Kadın Erkek Eşitliği, Yerel Gündem 21 ve Eğitim Kültür Spor ve Yardımlaşma Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( Belediyemizin Karadağ Cumhuriyeti Bosna Hersek Berane Belediyesi ile Kardeş Belediye (Kardeş Kent) olabilmesi konusunun görüşülmesi.)
9- İmar, Hukuk ve Çevre Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi, 5792, 5794 ve 4476 no’lu parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi.)

E- Dilek ve Temenniler.
F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.
G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.
H- Kapanış                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                         Av. Metin SOLAK
                                                                                                         Belediye Başkanı 

Güncelleme Tarihi : 21 Ocak 2013 / 15:45:49

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.