Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / OCAK 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OCAK 2013 AYI MECLİS GÜNDEMİ - 02/01/2013 ÇARŞAMBA -  SAAT: 17:00


A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.
B-2012 Aralık Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.
C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

GÜNDEM:

1- Denetim Komisyonu Oluşturulması konusunun görüşülmesi.
2-2013 Yılı içinMeclis Tatil Ayının Belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
3-BelediyemizZabıta Personeli 2013 Mali Yılı Maktu Mesaisi konusunun görüşülmesi.
4-BelediyemizKoruma Güvenlik Personelinin2013 Mali Yılı Maktu Mesaisi konusunun görüşülmesi.
5- Atık su, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak belediyemizce hazırlanmış bulunan Evsel Katı Atık Hizmetlerine ilişkin Tarife Cetvelleri konusunun görüşülmesi.
6- Belediyemizin Memur Personeline ilişkin Norm Kadroda yer alan boş kadrolarda yapılması gereken değişiklik (İptal-İhdas) hususunun görüşülmesi.

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Bütün Komisyonlarahavaleedilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( İlçemiz Çiğli Güzeltepe Mahallesi I. Etap Kentsel Yenileme Projesi kapsamında 27 K-IIIB, 27L-IVA, 27 K-IIIC, 27L-IVD paftalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunun görüşülmesi.)
2- İmar, Hukuk, Sınır Tespit ve Mahalle Bölünmesi Komisyonlarına havaleedilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( İlçemiz sınırları içerisinde kalan Balatçık, Ahmet Efendi, Uğur Mumcu, Evka-5 ve Atatürk mahalleri sınırlarının yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmesi.)
3-Bütçe Komisyonuna havaleedilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( Belediyemizin hizmet birimlerine ait bütçelerin; “Bütçede Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri Arasında” yapılması gereken aktarmaların konusunun görüşülmesi.)
4- İmar, Hukuk, Çevre ve Yerel Gündem 21 Komisyonlarına havaleedilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( İlçemiz Çiğli Sınırları içerisinde gelecekte oluşacak enerji taleplerinin karşılanabilmesi için 3 adet trafo yerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri konusunun görüşülmesi.)
5- İmar, Çevre, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Spor ve Yardımlaşma, Hukuk ile Turizm Tanıtım ve KültürKomisyonlarına havaleedilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( İlçemiz Çiğli Şirintepe Mahallesi 26KIIA pafta 41494 ada 10 parsele kayıtlı 96.00m2’lik, 26KIIA pafta 41493 ada 5 parselde kayıtlı 335 m2 ’lik ve 26KIIA pafta 41493 ada 6 parselde kayıtlı 201.00m2’lik taşınmazların satın alınması hususunun görüşülmesi.)

6-Plan ve Bütçe, Hukuk, Engelliler ve SağlıkKomisyonlarına havaleedilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi bakımından Engelliler için 1 (bir) adet 23 kişilik minibüs, 1 (bir) adet kamyonet tipi Arama Kurtarma
AKS hizmet aracı, 3(üç) adet Panelvan Dizel Kamyonet ve 2 (iki) adet biri 2,5 m3’lük diğeri 5,0 m3’lük yol süpürme araçlarının alınması hususunun görüşülmesi.)
7- İmar, Çevre, Eğitim Kültür Spor ve Yardımlaşma, Yerel Gündem 21, Engelliler, ve Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına havaleedilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması.( İlçemizde yaşayan çocuklarda trafik bilincinin uygulamalı olarak gösterilebileceği "Trafik Eğitim Tesisi" yapılması ve uygulamaya geçirilmesi hususunun görüşülmesi.)

E- Dilek ve Temenniler.
F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.
G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.
H- Kapanış

Av. Metin SOLAK
Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 10 Ocak 2013 / 17:23:37

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.