Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / NİSAN 2016 MECLİS GÜNDEMİ

Sayı: 84516765-301-03/ /03/2016

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2016 AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.TARİHİ: 04/04/2016

GÜN: PAZARTESİ

(SAAT 18:00)

YER: Yeni Meclis Salonu ( II. Kat )

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2016 Mart Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

 

GÜNDEM:

 

1-İlçemiz Çiğli sınırları içerisinde 15.03.2013 tarih 05.540 sayılı1/1000 ölçekli B.Çiğli Ova Kesimi uygulama imar planlarında Yapı İnşaat Alanı (Y.İ.A) ibaresinin; “ Toplam İnşaat Alanı” “Katlar Alanı Toplamıdır” şeklinde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1886_8 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

2- İlçemiz Çiğli-Yeni Mahalle L18a02a1a paftasında otopark alanında kalan 22248 ada 29 ve 30 nolu parseller ve imar yolunda klan 22245 ada 15 nolu parsel ile 22249 ada 14 nolu parsellerin 5(beş) yıllık imar programına eklenmesi konusunun görüşülmesi.

3- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 32. ve 39. Maddelerine göre; Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katılımlarına ilişkin, ödenecek Huzur Hakkı miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4- Belediyemiz ile Trabzon İli Düzköy Belediyesinin Kardeş Belediye olunması ile ilgili konunun görüşülmesi

5- Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi bakımından, önceden almış olduğumuz araçlarımıza ilave olarak;1 adet en az 20 tonluk lastik tekerlekli ekskavatör. 1 adet lastik tekerlekli kazıcı-yükleyici ( bekoloder ), 2 adet cerli damperli kamyon (kırkayak) , 2 adet çift kabin kapalı kasa kamyonet, 3 adet çift kabin açık kasa kamyonet, 2 adet otobüs( 35/1) alımı ile ilgili konuların görüşülmesi.

6-5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesine göre hazırlanan Belediye Başkanlığımızın 2015 Yılına İlişkin Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

7-Belediyemizin bir önceki yıl (2015 Yılı) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ilişkin Denetim Komisyonu Raporunun okutulması.

8-5393 Sayılı Belediye Yasasının Başkanlık Divanı başlıklı 19. Maddesine göre; önümüzdeki ilk Mahalli İdare Seçimlerine kadar görev yapacak, meclis birinci ve ikinci Başkan Vekili ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesine uygun olarak; ikisi yedek olmak üzere dört katip üyenin seçimlerinin görüşülmesi.

9-5393 sayılı Belediye Yasasının 33. Maddesine göre gelecek bir yıllık süre için görev yapacak Belediye Encümen üyeliklerinin seçimi konusunun görüşülmesi.

10-5393 Sayılı Belediye Yasasının 24. Maddesine göre, gelecek bir yıllık süre için görev yapacak İhtisas Komisyonu Üyeliklerinin; sayısı, görev süresi ve seçimleri konusunun görüşülmesi.

 

 

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Çevre, İmar, Hukuk ve Esnaf Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe uygun olarak, Konut Kullanımına ayrılan parsellerin yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiğine ilişkin hususların görüşülmesi.)

2- İmar, Hukuk ve Çevre Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli-Aydınlıkevler Mahallesinde 26L1d paftasında “Çocuk Bahçesi” içerisinde 1 adet “Doğalgaz Bölge Regülâtörü” yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 17828_1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.)

3- İmar, Hukuk ve Esnaf Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli sınırları içerisinde Anadolu caddesinden cephe alan ve “Konut Alan’ı olarak belirlenmiş olan imar adalarına ‘TM1’ lejantının işlenerek seçenekli konut alanlı imar adalarına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 893_2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi.)

4- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Anadolu Caddesi Numara 1295 Balatçık Çiğli adresi ve çevresinin ekli krokide olduğu gibi içkili yerler bölgesi olarak tespit edilmesi hususunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış

 

İnş. Müh. Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 29 Nisan 2016 11:26:50

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.