Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / ŞUBAT 2016 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

                                                               

Sayı: 84516765-301-03//01/2016

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞUBAT 2016 AYI MECLİS GÜNDEMİ

02/02/2016

(SALI)

(SAAT 18:00)                                                                                                    

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2016 Ocak Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

1- Satış ve Satış Komisyonuna Üye Seçimi konusunun görüşülmesi.

2-5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde yazılı, belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarında bulunan, mahalli müşterek hizmetlerin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan, kredi miktarının 5393 sayılı yasanın 68. Maddesinin (e) bendinde yazılı hükme; istinaden 2016 yılında kullanılabilmesi için meclis kararı alınması hususunun görüşülmesi.

3- Sermayesinin %98’i belediyemize ait bulunan Çibel Temizlik Hizmetleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.nin ihalelere katılabilmesi, banka teminat mektubu ve referans mektubuna  ihtiyaç duyulması durumlarında ve borçlanma için banka veya finans kurumları ile yapılacak görüşmelerde, belediyemizin kefaleti gerektiğinde bu konularda evrak düzenleme ve imza atmaya Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi Hasan ARSLAN’IN yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

4- Belediyemizin Memur Personeline ilişkin Norm Kadroda yer alan boş kadrolarda yapılması gereken derece değişikliği (İptal-İhdas) konusunun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması,(Belediyemiz Zabıta Personelinin 2016 yılı Aylık Maktu Mesailerine ilişkin konunun görüşülmesi.)

2- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli-Ataşehir Mahallesinde 26K3c pafta, 6524, 6525, 8294 ve 8294/1 sokaklar kesişimi kavşak düzenleme projesinin imar planında belirlenmesine ilişkin hazırlanan 16664_1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış       

                                                                                                                                                                         

İnş. Müh. Hasan ARSLAN - Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 29 Ocak 2016 17:14:13

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.