Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / HAZİRAN 2015 MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayı: 84516765-301-03/ /05/2015

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAZİRAN 2015 AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

TARİH: 01/06/2015

GÜN: PAZARTESİ

SAAT: 18:00

YER: Yeni Meclis Salonu (II. Kat)

 

 

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2015 Mayıs Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

 

 

 

GÜNDEM:

 

1- İlçemiz Çiğli Yeni Mahalle L18A-02A-1B ve L18A-02A-1C paftada “Yeni Mahalle Yaya Geçidi” projesinin imar planına işlenmesine yönelik 1886-5 Plan İşlem Numarasıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi.

2- Belediyemizin Memur Personeline ilişkin Norm Kadroda yer alan dolu kadrolarda yapılması gereken derece değişikliği (İptal-İhdas) konusunun görüşülmesi.

3- İlçemizde bulunan Cemevlerinin bazı ihtiyaçlarının belediyemizden karşılanması hususunun görüşülmesi.

 

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- İmar, Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (h) bendine istinaden tasfiye halinde S.S. Atamer Konut Yapı Koop. Ve Tasfiye halinde S.S. Yeşimkent Arsa ve Konut Yapı Koop. Karşı açılan tapu iptal davalarından feragat edilip edilemeyeceği feragat edilmesi halinde yargılama harç ve giderleri ile feragatten doğacak yargılama harç ve giderlerin Kooperatif tasfiye kurulu tarafından ödenmesi hususunun görüşülmesi.)

2- Hukuk Komisyonuna havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklik hususlarının görüşülmesi.)

3- Hukuk ve Çevre Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklik hususlarının görüşülmesi.)

4- Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( Mülkiyeti Belediyemize ait B.Çiğli Mahallesi 41204 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın satışı hususunun görüşülmesi.)

5- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli K.Çiğli Mahallesinde ve tapunun 27K-4A pafta 33582 ada 9 no’lu parselin yolda kalan kısmının 5(beş) Yıllık İmar Programına eklenmesi konusunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış

 

İnş. Müh. Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 28 Mayis 2015 17:10:13

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.