Mayıs ayı meclis toplantımız 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / MAYIS 2015 AYI MECLİS GÜNDEMİ

Sayı: 84516765-301-03/ /04/2015

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAYIS 2015 AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

TARİH: 05/05/2015

GÜN: SALI

SAAT: 18:00

YER: Yeni Meclis Salonu (II. Kat)

 

 

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2015 Nisan Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

 

 

GÜNDEM:

1- Belediyemizin 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

2- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklik hususlarının görüşülmesi.

3- Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklik hususlarının görüşülmesi

4- Belediyemize 31/10/2014 tarihinde EKNAK Uluslar Arası Nak. Ve Tic. Ltd. Şti tarafından şartsız olarak bağışlanan yarı römork aracının hibe kabulü ile Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi bakımından ihtiyaç duyulan1 (bir) adet Sal Dorse’nin alınması konusunun görüşülmesi.

5- Belediyemiz Norm Kadro Cetvellerinde yeni oluşan değişiklikler hususunun görüşülmesi.

6-Belediyemiz Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin hazırlanan yönetmelik konusunun görüşülmesi.

7- İlçemiz Çiğli Balatçık Mahallesinde 27J2b paftanın güneydoğusunda kalan kamuya terkli yeşil alan içerisinde 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1879_4 plan işlem numaralı imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

8- Mülkiyeti Belediyemize ait B.Çiğli Mahallesi 41204 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın satışı hususunun görüşülmesi.

9- İlçemiz Çiğli K.Çiğli Mahallesinde ve tapunun 27K-4A pafta 33582 ada 9 no’lu parselin yolda kalan kısmının 5(beş) Yıllık İmar Programına eklenmesi konusunun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli B.Çiğli Ova kesimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan sınırı dışında bırakılan L18A-02A/2D Paftaya isabet eden kısımda 7211 Plan İşlem Numarası ile hazırlanan imar planı hususunun görüşülmesi.)

2- İmar, Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (h) bendine istinaden tasfiye halinde S.S. Atamer Konut Yapı Koop. Ve Tasfiye halinde S.S. Yeşimkent Arsa ve Konut Yapı Koop. Karşı açılan tapu iptal davalarından feragat edilip edilemeyeceği feragat edilmesi halinde yargılama harç ve giderleri ile feragatten doğacak yargılama harç ve giderlerin Kooperatif tasfiye kurulu tarafından ödenmesi hususunun görüşülmesi.)

3- İmar ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli K.Çiğli Mahallesi K18d-22d-4d pafta 22141 ada 2 no’lu parsele isabet eden UİP-1886,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.)

4- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli Büyük Çiğli Mahallesi 21986 ada 3 parselin Kapalı Pazar yeri ve sosyal tesis yaptırılabilmesi için ihtiyaç duyulan İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış

 

İnş. Müh. Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 4 Mayis 2015 17:11:30

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.