Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / NİSAN 2015 AYI MECLİS GÜNDEMİ

Sayı: 84516765-301-03/ /03/2015

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2015 AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

TARİH: 01/04/2015

GÜN: ÇARŞAMBA

SAAT: 18:00

YER: Yeni Meclis Salonu (II. Kat)

 

 

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2015 Mart Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

 

 

GÜNDEM:

1- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 32. ve 39. Maddelerine göre; Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katılımlarına ilişkin, ödenecek Huzur Hakkı miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

2-Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ilişkin Denetim Komisyonu Raporunun okutulması.

3- İlçemiz Çiğli K.Çiğli Mahallesi K18d-22d-4d pafta 22141 ada 2 no’lu parsele isabet eden UİP-1886,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

4- Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi bakımından ihtiyaç duyulan 5 (beş) adet çift kabin açık kasa kamyonet ile 1 (bir) adet çöp kamyonunun satın alınması konusunun görüşülmesi.

5- Belediyemiz bünyesinde hizmetlerin daha etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi için Muhtarlar Müdürlüğü Oluşturulması konusunun görüşülmesi.

6-Belediye Başkanlığımız 2014 Yılına İlişkin Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

7-5393 sayılı Belediye Yasasının 33. Maddesine göre gelecek bir yıllık süre için görev yapacak Belediye Encümen üyeliklerinin seçimi konusunun görüşülmesi.

8-5393 Sayılı Belediye Yasasının 24. Maddesine göre, gelecek bir yıllık süre için görev yapacak İhtisas Komisyonu Üyeliklerinin sayısı, görev süresi ve seçimleri konusunun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli B.Çiğli Ova kesimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan sınırı dışında bırakılan L18A-02A/2D Paftaya isabet eden kısımda 7211 Plan İşlem Numarası ile hazırlanan imar planı hususunun görüşülmesi.)

2- İmar, Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (h) bendine istinaden tasfiye halinde S.S. Atamer Konut Yapı Koop. Ve Tasfiye halinde S.S. Yeşimkent Arsa ve Konut Yapı Koop. Karşı açılan tapu iptal davalarından feragat edilip edilemeyeceği feragat edilmesi halinde

 

 

 

 

yargılama harç ve giderleri ile feragatten doğacak yargılama harç ve giderlerin Kooperatif tasfiye kurulu tarafından ödenmesi hususunun görüşülmesi.)

3- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe uygun olarak, Konut Kullanımına ayrılan parsellerin yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiğine ilişkin hususun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış

 

İnş. Müh. Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 27 Mart 2015 17:09:25

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.