Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / MART 2015 AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayı: 84516765-301-03/ /02/2015

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MART 2015 AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

TARİH: 03/03/2015

GÜN: SALI

SAAT: 18:00

YER: Yeni Meclis Salonu (II. Kat)

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2015 Şubat Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

1- Belediyemiz sınırlarında yer alan, İçkili Yerler Bölgesi ile ilgili krokiye ek yapma konusunun görüşülmesi.

2- Belediyemizin Memur Personeline ilişkin Norm Kadroda yer alan dolu kadrolarda yapılması gereken değişiklik (İptal-İhdas) konusunun görüşülmesi.

3- Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin organizasyonu ile yapılacak olan yurtdışı (Orta Avrupa) inceleme araştırma gezisi ile ilgili konunun görüşülmesi.

4- Vergi Dairesi bünyesinde oluşturulacak Satış Komisyonuna Üye Seçimi konusunun görüşülmesi.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait B.Çiğli Mahallesi 22654 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesine satışı konusunun görüşülmesi.

6- Mülkiyeti Belediyemize ait B.Çiğli Mahallesi 21690 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesine satışı konusunun görüşülmesi.

7- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe uygun olarak, Konut Kullanımına ayrılan parsellerin yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiğine ilişkin hususun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli B.Çiğli Ova kesimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan sınırı dışında bırakılan L18A-02A/2D Paftaya isabet eden kısımda 7211 Plan İşlem Numarası ile hazırlanan imar planı hususunun görüşülmesi.)

2- İmar, Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (h) bendine istinaden tasfiye halinde S.S. Atamer Konut Yapı Koop. Ve Tasfiye halinde S.S. Yeşimkent Arsa ve Konut Yapı Koop. Karşı açılan tapu iptal davalarından feragat edilip edilemeyeceği feragat edilmesi halinde yargılama harç ve giderleri ile feragatten doğacak yargılama harç ve giderlerin Kooperatif tasfiye kurulu tarafından ödenmesi hususunun görüşülmesi.)

3- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli-Egekent Mahallesi 27K3a pafta 1180 ada 1 parselde yer alan öneride ihdas alanını kaldıracak şekilde imar adasının E:1.00 oranlı Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 9273_1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.)

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış

 

İnş. Müh. Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 2 Mart 2015 11:31:23

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.