Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / OCAK 2015 AYI MECLİS TOPLANTISI

Sayı: 84516765-301-03/ /12/2014

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OCAK 2015 AYI MECLİS GÜNDEMİ

05/01/2015
(PAZARTESİ)
(SAAT 17:00)

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.
B-2014 Aralık Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.
C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

GÜNDEM:
1-Denetim Komisyonu Oluşturulması hususunun görüşülmesi.
2- 2015 yılı için Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
3- Belediyemiz Zabıta Personelinin 2015 yılı Aylık Maktu Mesailerine ilişkin konunun görüşülmesi.
4-İlçemiz Çiğli Ataşehir Mahallesi 22354 ada 7 parselde bulunan ve inşaatına belediyemizce devam edilen Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonuna ATAŞEHİR isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.
5-Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna ait Tarife Cetvellerinin ve Salon Kiralama Bedelleri hususunun görüşülmesi.
6- Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2015 Mali Yılı Bütçesi Müteahhitlik Hizmetleri Harcama Kaleminden yine Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün Müteahhitlik Hizmetleri Harcama Kalemine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.
D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
1- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemizin Hizmet Birimlerine ait bütçelerin; “Bütçede Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri Arasında” yapılması gereken aktarmaların görüşülmesi.)
2- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli B.Çiğli Ova kesimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan sınırı dışında bırakılan L18A-02A/2D Paftaya isabet eden kısımda 7211 Plan İşlem Numarası ile hazırlanan imar planı hususunun görüşülmesi.)
3- İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli Aydınlıkevler Mahallesinde 26K2c pafta 21661 ada 1 parselin; imar plan değişikliği ile 3 kat ve E:1.00 oranlı yapılaşma şartlarına sahip Resmi Tesis (PTT) alanına dönüştürülmesi hakkında hazırlanan 7200_1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi.)
4- Plan ve Bütçe İle Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemizin İç Kontrol Uyum Eylem Planı (2015-2016) Konusunun görüşülmesi.)
5- Plan ve Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Mülkiyeti İdaremize ait B.Çiğli Mahallesi 22460 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın satışı hususunun görüşülmesi.)
E- Dilek ve Temenniler.
F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.
G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.
H- Kapanış
İnş. Müh. Hasan ARSLAN
Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 31 Aralik 2014 09:35:12

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.