Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / ARALIK 2014 AYI MECLİS TOPLANTISI

Sayı: 84516765-301-03/ /11/2014

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARALIK 2014 AYI MECLİS GÜNDEMİ

02/12/2014
(SALI)
(SAAT 18:00)

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.
B-2014 Kasım Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.
C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

GÜNDEM:

1- Belediyemizin Hizmet Birimlerine ait bütçelerin; “Bütçede Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri Arasında” yapılması gereken aktarmaları hususunun görüşülmesi.
2- İlçemiz Çiğli B.Çiğli Ova kesimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan sınırı dışında bırakılan L18A-02A/2D Paftaya isabet eden kısımda 7211 Plan İşlem Numarası ile hazırlanan imar planı hususunun görüşülmesi.
3- İlçemiz Çiğli Aydınlıkevler Mahallesinde 26K2c pafta 21661 ada 1 parselin imar plan değişikliği ile 3 kat ve E:1.00 oranlı yapılaşma şartlarına sahip Resmi Tesis (PTT) alanına dönüştürülmesi hakkında hazırlanan 7200_1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
4-Balatçık Mahallesi 21721 ada 5 parsel de kayıtlı 4662 m2 ‘lik taşınmazdaki 125/4662 m2 ‘lik Belediyemiz hissesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi hususunun görüşülmesi.
5- İhtisas Komisyonlarından boşalan yerlere yeni üye seçimlerinin yapılması hususunun görüşülmesi.
6- Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Belde Belediyesi ile Belediyemizin Kardeş Şehir olma konusunun görüşülmesi.
7- Belediyemizin İç Kontrol Uyum Eylem Planı (2015-2016) Konusunun görüşülmesi.

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
1- Plan ve Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli K.Çiğli Mahallesi L18-a-02-a-1-a pafta 1394 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yola isabet etmesinden dolayı 5 (beş) Yıllık İmar Programına eklemesi konusunun görüşülmesi.)
2- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait hizmet ücretlerine ilişkin tarife cetvelleri konusunun görüşülmesi.)

E- Dilek ve Temenniler.
F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.
G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.
H- Kapanış

İnş. Müh. Hasan ARSLAN
Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 28 Kasim 2014 14:26:20

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.