Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / KASIM 2014 AYI MECLİS TOPLANTISI

 

 

Sayı: 84516765-301-03/ /10/2014

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KASIM 2014 AYI MECLİS GÜNDEMİ

04/11/2014

(SALI)

(SAAT 18:00)

 

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2014 Ekim Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

 

1-İlçemiz Çiğli K.Çiğli Mahallesi L18-a-02-a-1-a pafta 1394 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yola isabet etmesinden dolayı 5 (beş) Yıllık İmar Programına eklemesi konusunun görüşülmesi.

2- İlçemiz Çiğli Güzeltepe Mahallesi 27 L-IVA pafta 22032 ada 1 parselde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan “Piknik Alanı” nın “Belediye Hizmet Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 6377,1 Plan İşlem Numaralı imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

3- İlçemiz Çiğli Güzeltepe Mahallesi 27L-IVD paftada bulunan soysal kültürel tesisi alanın doğusunda yer alan “Park Alanı” ve “Piknik+Rekreasyon Alanı’nın” bir kısmı ile birleşerek “Piknik+Rekreasyon Alanı” olarak belirlenmesi ve kısmen 22036 ada 4 parsel, kısmen de tescil harici alan içerisinde kalan su kemerinin “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak imar planına işlenmesine ilişkin 6378,1 plan işlem numaralı imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

4- Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait hizmet ücretlerine ilişkin tarife cetvelleri konusunun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- İmar, Sınır Tespit, Çevre, Hukuk ile Eğitim Kültür Spor ve Yardımlaşma Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli Harmandalı mevkii İnönü Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 2003 ada 2 ve 1 no'lu parsellerde kayıtlı taşınmazlar hakkında hazırlanan 1864_2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği konusunun görüşülmesi.)

2- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 2400 ada 5 parselde bulunan binanın 5393 sayılı kanunun 48. Maddesi gereği Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ve Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezinin yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış

 

İnş. Müh. Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 3 Kasim 2014 09:29:41

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.