Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / EKİM 2014 AYI MECLİS TOPLANTISI

Sayı: 84516765-301-03/ /09/2014

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EKİM 2014 AYI MECLİS GÜNDEMİ

02/10/2014

(PERŞEMBE)

(SAAT 18:00)

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2014 Eylül Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

 

1- Belediyemiz 2015 Mali Yılına ait İdare Performans Programının görüşülmesi.

2- Belediyemiz 2015 Mali Yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi.

3- İlçemiz Balatçık Mahallesi ve K.Çiğli Mahallesi Revizyon İmar Planları ile ilgili plan notunun geçerli olması için hazırlanan 1879_2 plan işlem numaralı değişikliğin görüşülmesi.

4-K.Çiğli Dere hattının kuzeydoğu yönünde kalan trafonun servis yolu dışında bırakılacak şekilde ötelenerek hazırlanan 5298_1 plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

5-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çiğli B.Çiğli Mahallesi 22032 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın satışı hususunun görüşülmesi.

6- Atık su, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak belediyemizce hazırlanmış bulunan Evsel Katı Atık Hizmetlerine ilişkin Tarife Cetvelleri hususunun yeniden görüşülmesi.

7-5393 sayılı Belediye Yasasının 49. Maddesinin 3. Ve 4. Fıkrası gereğince, 2015 yılında Belediyemizde Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılacak personelin konusunun görüşülmesi.

8-Belediyemizin Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri ile ilgili konunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Çiğli Harmandalı mevkii İnönü Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 2003 ada 2 ve 1 no'lu parsellerde kayıtlı taşınmazlar hakkında hazırlanan 1864_2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği konusunun görüşülmesi.

10- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 2400 ada 5 parselde bulunan binanın 5393 sayılı kanunun 48. Maddesi gereği Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ve Okul Öncesi Çocukların Gündüz Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- İmar, Hukuk, Çevre ve Turizm Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli Balatçık Mahallesinde 27J3b imar planı paftasında 4467, 5792, 5794 kadastral parseller yeşil alan olup, aynı parselleri kapsayan düzenleme sahası ile belirlenmiş bulunan alan içerisindeki imar adasının ve yeşil alan yerlerinin değiştirilerek tek imar adasının oluşturulması ve saha içerisindeki trafo yerinin kuzey yönündeki yeşil alana kaydırılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi.)

2- İmar, Hukuk, Esnaf ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Harmandalı - Balatçık Mahallesinde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca satışı hususunun görüşülmesi.)

3- Hukuk, İmar, Eğitim Kültür ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Ataşehir Mahallesi 8020 Sokak No: 2/1 adresinde bulunan binanın Atatürkçü Düşünce Derneğine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış

 

İnş. Müh. Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 29 Eylül 2014 15:00:39

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.