Mayıs ayı meclis toplantımız 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / AĞUSTOS 2014 AYI MECLİS GÜNDEMİ

Sayı: 84516765-301-03/ /07/2014

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AĞUSTOS 2014 AYI MECLİS GÜNDEMİ

05/08/2014

(SALI)

(SAAT 18:00)

 

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2014 Temmuz Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

 

GÜNDEM:

 

1- Belediyemizce yürütülmekte olan hizmetlere ait projelerin mali finansmanını sağlamak ve bu hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, daha önce alınmış bulunan 09/04/2014 tarih ve 24 no'lu meclis kararında eksikliği tespit edilen hususların eklenmesi konusunun görüşülmesi.

2- Belediyemizin Memur Personeline ilişkin Norm Kadroda yer alan boş kadrolarda yapılması öngörülen değişiklik (II. Sayılı İptal-İhdas Cetveli) hususunun görüşülmesi.

3- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinde yapılan yeni değişikliğe uygun olarak, Belediyemiz sınırları dâhilinde bulunan semtlere göre vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4- İlçemiz Çiğli Şirintepe Mahallesi 26KIIA paftada yer alan trafo yerinin planda uygun olan başka bir alana kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

5- İlçemiz Çiğli Balatçık Mahallesinde 27J3b imar planı paftasında 4467, 5792, 5794 kadastral parseller yeşil alan olup, aynı parselleri kapsayan düzenleme sahası ile belirlenmiş bulunan alan içerisindeki imar adasının ve yeşil alan yerlerinin değiştirilerek tek imar adasının oluşturulması ve saha içerisindeki trafo yerinin kuzey yönündeki yeşil alana kaydırılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde yazılı, belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarında bulunan, mahalli müşterek hizmetlerin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan, kredi miktarının İç İşleri Bakanlığının onayına sunulabilmesi için gerekli meclis kararının alınması hususunun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

1-İmar, Çevre ve Hukuk komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, ( İlçemiz Çiğli, Büyük Çiğli Mahallesi L18a- 01-b-2b ve L18a- 01-b-2c Pafta, 6016 parsele ilişkin İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.)

2- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemizce halen kullanılan Belediyemiz Tanıtıcı Amblemi üzerinde yapılması düşünülen değişiklik konusunun görüşülmesi.)

3- İmar, Hukuk, Çevre, Kentsel Dönüşüm ile Sınır Tespit komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli, Güzeltepe Mahallesinde kalan ve ekli krokide koordinatları gösterilen alanın; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi konusunun görüşülmesi.)

4- Esnaf, Hukuk, Çevre, Plan Bütçe, Engelliler ile Sağlık komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi bakımından 1 (Bir) adet Engelliler için Hasta Nakil Aracı, 1(Bir) adet Çöp Konteynırı Yıkama ve Dezenfeksiyon Aracı, 5 (Beş) adet çift kabin açık kasa kamyonet ve 1(Bir) adet Forklift aracının alınması konusunun görüşülmesi.)

5- İmar, Hukuk, Sağlık ve Çevre komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli Yeni Mahalle 31661 ada 1 parselde Hazine adına kayıtlı taşınmazın “Yönetim Merkezleri (Resmi Tesisi Alanı)” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.)

6- Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Spor ve Yardımlaşma, Hukuk ile Kadın-Erkek Eşitliği komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemizdeki Sportif Faaliyetlerin çeşitli dallarında; Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye girmiş ve başarı kazanmış bulunan sporcularımıza, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 14. Maddesine dayanılarak, ödül verilmesi hususunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış

 

İnş. Müh. Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 07 Ağustos 2014 / 08:57:05

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.