Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / OCAK 2017 MECLİS GÜNDEMİ

Sayı: 84516765-301-03/                                                                                 /12/2016

 

 

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OCAK 2017AYI MECLİS GÜNDEMİ

03/01/2017

(SALI)

(SAAT 18:00) 

                                                                                             

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2016 Aralık Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

1- 2017 yılı için Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

2- Belediyemiz Zabıta Personelinin 2017 yılı Aylık Maktu Mesailerine ilişkin konunun görüşülmesi.

3- Belediyemiz ile Malatya İli Hekimhan Belediyesinin Kardeş Belediye olunması ile ilgili konunun görüşülmesi.

4- İlçemiz Çiğli Ataşehir Mahallesi L18a01b2c-L18a02a1d imar planı pafta 6040 parsel sınırları içerisinde Belediye Hizmet alanı ve Ticaret-Konut Alanı kullanım kararlı imar adalarının oluşturulması ile ilgili hazırlanan 23637 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunun görüşülmesi.

5- İlçemiz Çiğli Köyiçi Mahallesinde Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih 05/65 sayılı kararı ile Revizyon İmar Planı alanında hazırlanan 893_3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Köyiçi Revizyon İmar Planı konusunun görüşülmesi.

6- İlçemiz Çiğli-Esentepe Mahallesinde 27K4b paftanın kuzeybatısında kalan kamuya terkli yeşil alan içerisinde 6.20 x 5.60 m. Ebatlarında yaklaşık 34.72 m2 lik 1 adet trafo yerinde kuzeyinde bulunan yeşil alana kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 5298_3 plan işlem numaralı imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi.

7- İlçemiz Çiğli-Aydınlıkevler Mahallesinde 26K2c paftanın güneydoğusunda kalan kamuya terkli yeşil alan içerisinde 3.00 x 4.00 m ebatlarında yaklaşık 12.00 m2 lik 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 16205_5 plan işlem numaralı imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi.

8-Denetim Komisyonu Oluşturulması hususunun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemiz harcama birimlerine ait harcama kalemlerinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında (2016 Mali Yıl Sonu) aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.)

2- İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli-Aydınlıkevler Mahallesinde 26K2c-26L1d paftasında 21585 ada 18 parselin isabet ettiği Taks: 0.50 Kaks: 1.50 oranlı blok nizam 3 kat gabarili imar adasında, sadece 21585 ada 18 parselin isabet ettiği kısmın Taks:0.50 Kaks:1.50 oranlı blok nizam 4 kat gabarili imar adasına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 16205_3 plan işlam numaralı 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.)

 

 

 

 

 

3- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz K.Çiğli Mahallesi sınırlarında yer alan ve Kuzeydoğu yönünde 8809/4 sokak, Güneydoğu yönünde 8717 sokak ve 8718 sokak, Güneybatı yönünde Anadolu Caddesi, Kuzeybatı yönünde 8785/2 sokak ile çevrili alanın İlçemiz Esentepe Mahallesi sınırlarına dahil edilmesi talep edilmektedir. Söz Konusu talepteki Esentepe ve K.Çiğli mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.)

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış       

                                                                                                                                                                         

 İnş. Müh. Hasan ARSLAN  -  Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 30 Aralik 2016 14:07:48

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.