Haziran ayı meclis toplantımız 1 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacaktır.

Kapat
YUKARI
MECLİS / / Meclis Gündemi / ARALIK 2016 MECLİS GÜNDEMİ

Sayı: 84516765-301-03//11/2016

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARALIK 2016 AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.TARİHİ: 01/12/2016

GÜN: PERŞEMBE

(SAAT 18:00)

YER: Yeni Meclis Salonu ( Yeni Bina II. Kat )

 

 

A-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

B-2016 Kasım Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması.

C-Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

 

GÜNDEM:

 

1- Belediyemiz harcama birimlerine ait harcama kalemlerinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında (2016 Mali Yıl Sonu) aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

2- Belediyemizde 2017 Yılında Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılması düşünülen Sözleşmeli Personellere ait konuların görüşülmesi.

3-Belediyemizin artan iş gücüne göre ihtiyaç duyulan ve yeniden düzenlenmesi gereken memur kadrosu ile ilgili olarak hazırlanan boş kadro değişiklik cetveli ( II. Sayılı İptal-İhdas Cetveli) ile 2017 Yılında sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülen Mimar personel konusunun görüşülmesi.

4-  Belediyemiz 2015 Mali Yılına ait Hesap İş ve İşlemleri ile ilgili Sayıştay Denetim Raporunun okutulması.

5- Atık su, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak belediyemizce hazırlanmış bulunan Evsel Katı Atık Hizmetlerine ilişkin Tarife Cetvelleri hususunun yeniden görüşülmesi.

6- İlçemiz Çiğli-Aydınlıkevler Mahallesinde 26K2c-26L1d paftasında 21585 ada 18 parselin isabet ettiği Taks: 0.50 Kaks: 1.50 oranlı blok nizam 3 kat gabarili imar adasında, sadece 21585 ada 18 parselin isabet ettiği kısmın Taks:0.50 Kaks:1.50 oranlı blok nizam 4 kat gabarili imar adasına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 16205_3 plan işlam numaralı 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

7- İlçemiz K.Çiğli Mahallesi sınırlarında yer alan ve Kuzeydoğu yönünde 8809/4 sokak, Güneydoğu yönünde 8717 sokak ve 8718 sokak, Güneybatı yönünde Anadolu Caddesi, Kuzeybatı yönünde 8785/2 sokak ile çevrili alanın İlçemiz Esentepe Mahallesi sınırlarına dahil edilmesi talep edilmektedir. Söz Konusu talepteki Esentepe ve K.Çiğli mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

 

D-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

1- İmar, Çevre ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli Uğur Mumcu Mahallesi 28J3c pafta 1114 parselin “Sosyo Kültürel Tesis Alanı” kullanımının “Özel Sosyal Tesis Alanı”na dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 16202_2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.)

 

 

2- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli-Balatçık, K.Çiğli ve Uğurmumcu Mahallelerinde K18d-21c-3a,K18d-22d-4d,27K4a ve 28K4d paftalarında kamuya terkli yeşil alan içerisinde sırayla 3x6=18m2,4x6=24m2 ,7.50x4.60=34.50m2 ve4x6=m2 ebatlarında 4 adet trafo yerinin ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1871_3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.)

 

E- Dilek ve Temenniler.

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması.

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

H- Kapanış       

                                                                                                                                                                       

 İnş. Müh. Hasan ARSLAN - Belediye Başkanı

Güncelleme Tarihi : 29 Kasim 2016 09:03:23

MECLİS

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.