+
YUKARI
İHALE İLANLARI ve İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ / Uğur Mumcu Mahallesi, 2186 ada 2 parsel imar plan değişikliği

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Çiğli Belediye Meclisi’nin 04.12.2015 gün ve 05/77 sayılı kararı ile kabul edilen;  Çiğli ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi, 2186 ada 2 parselin yeşil alan olarak ayrılmış kısmında İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin 14.09.2012 tarih ve 881 sayılı kararıyla belirlenmiş olan 4.00m x 6.00m ebatlarında trafo yerinin İzmir 5. İdare Mahkemesinin 30.09.15 tarihli, 2014/229E.2015/1455 K. Sayılı Kararı gereğince kaldırılmasına ilişkin, Bakanlığın UİP-16202,1 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2016 gün ve 97509404.301.05.164 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır. Onanan imar plan değişikliği, ilgililerin tetkiki için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda 22.04.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresi bitiminde tescil edilecektir.

İHALE İLANLARI
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.