+
YUKARI
İHALE İLANLARI ve İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ / K.Çiğli Mahallesi 27K4b pafta

Çiğli Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih 05/64 sayılı kararı ile uygun görülerek, K.Çiğli Mahallesi 27K4b paftada yer alan ve İmar Kanunu’nun 18.maddesi hükmüne tabi olan 21919 ada 1,2,3,4,5, parsel, 21920 ada 6 parsel, 21921 ada 1,2,3,4,5,6 parsel, 21922 ada 1,2,3 parsel, 21923 ada 1,2 parsel, 21924 ada 1,2,3,4,5,6 parsellerin isabet ettiği düzenleme sahası içerisinde Bitişik Nizam 5 kat gabarili konut alanındaki Düzenleme Ortaklık Payının(DOP) arttırılarak yeşil alan, imar yolları ve Yençok:8 kat, K.A.T(Katlar Alanı Toplamı):9972 m2, Yençok:8 kat, K.A.T(Katlar Alanı Toplamı):7,244 m2, Yençok:8 kat, K.A.T(Katlar Alanı Toplamı):5985 m2 yapılaşma şartlarına sahip konut alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan UİP-1871_4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2017 gün ve 05.155 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Onanan imar plan değişikliği, ilgililerin tetkiki için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda 13.04.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresi bitiminde tescil edilecektir.

İHALE İLANLARI
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.