+
YUKARI
İHALE İLANLARI ve İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ / Çiğli-Şirintepe Mahallesi 26K2a imar planı paftası

           Çiğli Belediye Meclisi’nin 05.08.2016 tarih 05/46 sayılı kararı ile kabul edilen Bakanlığın UİP-19148_3 işlem numaralı Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 26K2a imar planı paftasında 41493 ada 5,6,7,8,9,10 nolu parseller Hmax:6.80 m gabarili konut alanından yapı yaklaşma mesafelerinin 3 metre Taks:0.50, E:1.50 oranlı Yençok:3 kat gabarili Belediye Hizmet Alanı(Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı) dönüştürülmesine ve İlçemiz Çiğli-Güzeltepe Mahallesi 27K3c imar planı paftasında Belediye Hizmet Alanına isabet eden mülkiyeti Çiğli Belediyesine ait, tapunun 41247 ada 5 parselinde kayıtlı 314,00 m2 yüzölçümlü ve mülkiyeti Çiğli Belediyesine ait, tapunun 41247 ada 8 parselinde kayıtlı 310,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların Hmax:6.80 gabarili konut alanına dahil edilmesi şeklinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır. Onanan imar plan değişikliği, ilgililerin tetkiki için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda 03.01.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.  

 

1.RESMİ GÖRÜNTÜLE

2.RESMİ GÖRÜNTÜLE

İHALE İLANLARI
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.