+
YUKARI
İHALE İLANLARI ve İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ / K.Çiğli Toplu Konut Alanı Balatçık-Esentepe kesimi imar planı

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

plan resimi için tıklayınız

Çiğli Belediye Meclisi’nin 05.08.2016 tarih 05/44 sayılı kararı ile kabul edilen; Belediye Başkanlığımızca 05.10.1990 tarihinde onaylanan K.Çiğli Toplu Konut Alanı Balatçık-Esentepe kesimi imar planı plan notlarına “Tabi zemin kotu yol kotunun üstünde kalan parsellerde; 0.00 kotu ön bahçe mesafesi 8 m’nin altında olmamak kaydıyla bina ön cephesi orta noktası olarak kabul edilebilir.” Şeklinde hazırlanan Bakanlığın UİP-5298,2 işlem numaralı ilave plan notu önerisi; “Tabi zemin kotu yol kotunun üstünde kalan parsellerde; ön bahçe mesafesi 8.00 metrenin altına düşmemek, 0.00 kotunun altında bina ve otopark girişi dışında iskan edilen veya edilmeyen kullanılabilir katlar oluşturmamak ve ön bahçe ile yan ve arka bahçelerin bağlantısını sağlamak kaydıyla bina ön cephesi tabii zemin orta noktası 0.00 kotu olarak kabul edilir. Ruhsatlı yapılaşmanın başladığı adalarda mevcut ruhsatlı yapılar da dikkate alınarak yapı adasının tamamı etüt edilerek kot belirlenir.” Şeklinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2017 gün ve 97509404.301.05.99 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır. Onanan imar plan değişikliği, ilgililerin tetkiki için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda 28.03.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Boray AKAR

İmar ve Şeh.Md.V

İHALE İLANLARI
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.