+
YUKARI
HİZMETLERİMİZ / Yapı Ruhsat İşlemleri

İrtibat Numaralarımız  | 376 99 80 - 1459 - 1460 - 1461 - 1463 - 1464
 

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

 • 1. Tapuya 1 aylık değişiklik yoktur vizesi
 • 2. Temel vizesi 3. Isı yalıtım vizesi
 • 4. İZSU kanal bağlantı belgesi
 • 5. Telekom uygunluk belgesi
 • 6. Mekanik tesisat raporu
 • 7. Her 10 bağımsız bölüm için 1 adet konteyner makbuzu
 • 8. 13x18 ebadında her ön ve arka cephelerden ikişer adet fotoğraf
 • 9. Proje müellefinin imzası
 • 10. Asansör ruhsatı (projede asansör varsa)
 • 11. İşgaliye borcu olmadığına adir yazı
 • 12. Çevre temizlik ve emlak vergisi borcu yoktur yazısı
 • 13. Yamanlar Vergi Dairesi'nden ilişik kesme belgesi yazısı
 • 14. SSK'dan ilişiksiz belgesi
 • 15. Yol borcu yoktur yazısı
 • 16. Sığınak raporu
 • 17. İş bitirme tutanağı
 • 18. Harç ve ücretler
 • 19. İskan dilekçesi
 • 20. Bşb. Bld. İtfaiye Bşk. Yangın Yönetmeliğine uygunluk
 • 21. Yapı kullanma izin belgesi istenilen yere gidilerek yerinde tespit

Hizmetin tamamlanma süresi:

Tüm evrakların eksiksiz tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir

YAPI RUHSATI ÖN TETKİK FÖYÜ

1   MİMARİ CD
2   DİLEKÇE
3   TAPU SAHİBİNİN TC KİMLİK NO + VERGİ KİMLİK NO
4   GELİR MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ EMLAK BORCU YOKTUR YAZISI
5   VEKALETNAME (aslı görülecektir)
6   TAPU(1 AYLIK VİZE)
7   İMAR DURUMU(1 YILLIK VİZE)
8   APLİKASYON KROKİSİ
9   T.U.S. DOSYASI: 
10   KIRMIZI KOT YAZISI  veya  GEREKİRSE YOL PROFİLİ
11   HANGİ YÖNETMLİĞE GÖRE İNCELENDİĞİNE DAİR YAZI
12   YOL BELGESİ
13   KANAL BELGESİ
14   NUMARATAJ KROKİSİ ve BELGESİ
15   GEREKLİ İSE YAPI YIKIM İZNİ
16   YAPI DENETİM EVRAKLARI:   YAPI FENNİ MESULLÜ İSE
    Y.İ.B.F.   Fenni mesul kabul tayin dilekçesi (4'lü)
    Yapı denetim izin belgesi   Fenni mesul taahhütnameleri (4'lü)
    Mal sahibiyle yapı den. Arasındaki sözleşme   Noter tasdikli imza sirküleri
    Yapı denetim taahhütnamesi   Sosyal güvenlik numaraları
    İkametgahlar   Vergi kimlik numaraları
    Vergi levhası      
    İmza sirküsü      
    İmza yetkilisinin nüfus fotokopisi      
    Tetkik föyleri      
17   BANKA DEKONTU
18   MÜTEAHHİT FİRMA İSE:
    Mal sahibiyle müteahhit Arasındaki sözleşme (inşaat süresi ve sözleşme tarihi YİBF ile aynı)
    Vergi levhası
    İmza sirküleri
    Ticaret odası kaydı
    İmza yetkilisinin nüfus fotokopisi
    Taahütname
    Ustalarla ilgili belge
19   YAPI DENETİM ONAYLI PROJELER: 20 P.MÜELLİFİ TAAHHÜTAMELERİ VE B.TESCİL  
    Mimari   İnşaat mühendisi
    Betonarme+statik+iş iskelesi   Mimar
    Sıhhi tesisat (İZ-SU ve Fen işleri onaylı)   Makine mühendisi
    Elektrik (TEDAŞ ve TELEKOM onaylı)   Elektrik mühendisi
    Zemin etüdü   Geoteknik mühendisi
    Isı yalıtım hesapları   Jeoloji mühendisi
    Elektrik asansör projeleri   Jeofizik mühendisi
    Makine asansör projeleri   Harita mühendisi
21   YAKIT CİNSİ DİLEKÇESİ
22   ŞANTİYE ŞEFİ EVRAKLARI
    Şantiye şefi hizmet sözleşmesi
    Şantiye şefinin taahhütnamesi
    Şantiye şefinin üzerindeki iş sayısı ve m2'yi belirten taahhütnamesi      
    İkametgah belgesi (asıl)
23   GEREKLİ İSE OTOPARK DEKONTU
24   GEREKLİ İSE TRAFO BELGESİ
25   GEREKLİ İSE İSTİNAT DUVARI PROJESİ VE RUHSATI
26   MUVAFAKATNAME (Bitişik nizamlarda balkon yanaşmaları için)
27   İTFAİYE RAPORU
28   GEREKLİ İSE ÇED RAPORU
29   İSKELE PROJESİ
    NOT : Proje müelliflerinin, fenni mesullerin ve şantiye şefinin taahhütnameleri Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ekindeki forma göre excel'de doldurulacak, tarih atılacak, kaşelenip imzalanacaktır.

İMAR DURUMU

 • 1. Dilekçe
 • 2. Tapu fotokopisi
 • 3. Mal sahibi değil ise vekaletname

Hizmetin Tamamlanma Süresi:

Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.

NUMARATAJ

 • 1. Dilekçe
 • 2. Tapu fotokopisi
 • 3. İmar Durumu
 • 4. Numarataj krokisi
 • 5. Mal sahibi değil ise vekaletname

Hizmetin Tamamlanma Süresi:

Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.

KIRMIZI KOT VE YOL KATILIM

 • 1. Dilekçe
 • 2. Tapu fotokopisi
 • 3. Aplikasyon
 • 4. İmar durumu

Hizmetin Tamamlanma Süresi:

Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.

TEMEL - SUBASMAN - APLİKASYON VİZESİ

 • 1. Dilekçe
 • 2. Tapu fotokopisi
 • 3. İnşaat ruhsatının aslı
 • 4. Subasman vizesinde yapı denetimin sakınca yoktur yazısı

Hizmetin Tamamlanma Süresi:

Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.

TUS DOSYASI

 • 1. Dilekçe, teknik rapor, H.K.M.O. tip imar yönetmeliği şartnamesine ilişkin sözleşme
 • 2. Oda sicil kayıt belgesi
 • 3. Durum haritası
 • 4. Yapı yeri uygulama krokisi
 • 5. Poligon rapor krokisi
 • 6. İmar durumu
 • 7. Aplikasyon krokisi
 • 8. Tapu senedi
 • 9. Yapı yeri uygulama sorumluluğu ve yapım kontrol belgesi
 • 10. Taahütname

Hizmetin Tamamlanma Süresi:

Evrakların tamamlanmasının ardından 1 ay içinde belge verilir.

HİZMETLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.