+
YUKARI
BİLGİLENDİRME / İmar Plan Değişikliği - Güzeltepe

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

             Çiğli Belediye Meclisi’nin 05.11.2014 gün ve 05/84 sayılı kararı ile uygun görülen, Çiğli İlçesi Güzeltepe Mahallesi 27L-IVD paftada bulunan ‘Sosyal Kültürel Tesis Alanı’nın, doğusunda yer alan ‘Park Alanı’ ve ‘Piknik+Rekreasyon Alanı’nın bir kısmı ile birleşerek ‘Piknik+Rekreasyon Alanı (Büyükşehir Belediyesi Piknik ve Rekreasyon Alanı)’ olarak belirlenmesi ve kısmen 22036 ada 4 parsel, kısmen de tescil harici alan içerisinde kalan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.05.2013 tarihli 1293 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen su kemerinin “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak imar planına işlenmesine ilişkin 6378,1 Plan İşlem Numaralı imar planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulu tarafından 19.03.2015 tarih 2906 sayılı karar ile, “su kemerinde ve su kemerinin koruma alanına, hiçbir fiziki ve inşai uygulamada bulunulmaması, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi koşuluyla uygun bulunmuş, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı doğrultusunda plan notunun ilave edilmesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih, 97509404.301.05.527 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.

Onanan imar plan değişikliği, ilgililerin tetkiki için 23.06.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 


BİLGİLENDİRME

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2017 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.